Rekordstark start på 2018 för Wihlborgs Anders Jarl, vd, Wihlborgs. Foto: Wihlborgs

Rekordstark start på 2018 för Wihlborgs

Ekonomi

26 april 2018

De första månaderna visar stora plus för Malmöbaserade Wihlborgs. Resultatet för perioden uppgick till 303 miljoner.

 

Stora ökningar på alla plan – så ser delårsrapporten för Wihlborgs första månader på 2018 ut. Intäkterna på hyressidan ökade med 22 procent och driftsöverskottet steg med 19 procent.

- Det är otroligt glädjande att Wihlborgs fortsätter den rekordstarka utvecklingen. Fortsatt ökande hyresintäkter, ett starkt förvaltningsresultat, minskade vakanser och en god nettouthyrning visar tydligt att Wihlborgs står väl rustat för framtiden. Tillväxten är mycket god i både den svenska och den danska verksamheten, säger Anders Jarl, vd för Wihlborgs Fastigheter.

Snart kliver Jarl av vd-stolen för att bli ordförande i bolaget och han är nöjd att lämna över en så stark start på 2018 till nya vd:n.

- Med Ulrika Hallengren som ny vd har Wihlborgs de bästa förutsättningar för att fortsätta denna fina utveckling. Nu skriver vi nästa kapitel i Wihlborgs historia och jag är glad att som ordförande få möjlighet att fortsätta bidra till att utveckla Wihlborgs och Öresundsregionen, under förutsättning att årsstämman idag beslutar enligt förslaget.

Av Redaktionen

Faktaruta

Wihlborgs siffror 2018:

  • Hyresintäkterna ökade med 22 procent till 668 Mkr (549)
  • Driftsöverskottet ökade med 19 procent till 460 Mkr (388)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 25 procent till 325 Mkr (261)
  • Periodens resultat uppgår till 303 Mkr (289), motsvarande ett resultat per aktie om 3,94 kr (3,76)

Källa: Wihlborgs

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se