Rekordresultat för Offentliga Hus – Värdeutvecklingen på våra fastigheter har varit fantastisk, precis som förväntat, säger Fredrik Brodin, avgående VD för Offentliga Hus.

Rekordresultat för Offentliga Hus

Ekonomi

26 april 2021

Offentliga Hus Q1-rapport är bolagets starkaste kvartalsrapport sedan noteringen 2020.

Förvaltningsresultat ökadeunder Q1 2021 till 33,9 miljoner kronor (21,8), och intäkterna steg till 154 miljoner kronor (121). 

En starkt bidragande orsak till resultatet är att bolagets fastighetsbestånd uppvisar en positiv värdeförändring på hela sju procent. Beståndets totala marknadsvärde överstiger nu tio miljarder kronor.

– Värdeutvecklingen på våra fastigheter har varit fantastisk, precis som förväntat. Svensk ekonomi och svensk välfärd står sig mycket stark vilket skapar fortsatt tillväxt inom våra verksamhetsområden skola, vård och offentliga kontor. Prognoser om låga räntor för lång tid framöver har också bidragit att fastigheter med starka och stabila kassaflöden värderas allt högre, en utveckling vi sedan en längre tid förutspått och nu ser i fastighetsvärderingarna, säger Fredrik Brodin, avgående VD för Offentliga Hus.

SBB:s uppköp av bolaget är nu klart då acceptansen av uppköpserbjudandet nått nivån för inlösen.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se