Rekordhög avkastning för Fabege
Christian Hermelin, vd, Fabege. Foto: Fabege

Rekordhög avkastning för Fabege

Ekonomi

24 april 2018

Som så många andra visar Fabege upp ett ökande resultat för första kvartalet.

 

Värdeförändringen för bolagets fastigheter ökade kraftigt och de flesta resultat steg.

- Tillväxten i hyresintäkter och förvaltningsresultat fortsatte under första kvartalet genom färdigställande av projekt och hyresökningar som successivt ger växande intäkter. Under kvartalet har flera transaktioner på Stockholmsmarknaden bevisat att affärer kan göras på nya rekordnivåer. Förutom en mycket stark värdetillväxt i projektportföljen redovisar vi fortsatta värdeförändringar i förvaltningsportföljen till följd av både stigande hyresnivåer och fortsatt sjunkande avkastningskrav, kommenterar bolagets vd Christian Hermelin.

Även om nettouthyrningen gick ner ser bolaget att framtiden är god och hoppas på fortsatta investeringar.

- Året har börjat bra och marknadsförutsättningarna känns alltjämt goda. Så länge konjunkturen är god, vilket den bedöms vara under 2018, så ser jag framför mig ett fortsatt starkt år med hög nettouthyrning, stigande intäkter och sjunkande räntekostnader. Kvartalets stora affär bäddar för fortsatta investeringar i nya spännande projekt. Vi har höga ambitioner och strävar ständigt efter att utvecklas och bli bättre. Fabege är väl positionerat för att tillvarata kommande affärsmöjligheter, menar Christian Hermelin.

Av Redaktionen

Faktaruta

Ökade hyresintäkter och rekordhög avkastning på projekt

  • Hyresintäkterna ökade till 614 Mkr (546). I identiskt bestånd ökade hyresintäkterna med drygt 13 procent.
  • Driftsöverskottet ökade till 439 Mkr (379). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med 17 procent.
  • Överskottsgraden uppgick till 72 procent (69).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 27 procent till 274 Mkr (216).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 2 783 Mkr (833).
  • Nettouthyrning uppgick till 9 Mkr (21).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 539 Mkr (882), motsvarande 13:36 kr per aktie (5:33).

Källa: Fabege

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se