Region Stockholm säljer hela Sabbatsberg – Sabbatsberg ligger attraktivt i staden och det är därför mycket glädjande att möjligheter nu ges att utveckla området för bostäder parallellt med vård av högsta kvalitet, säger Charlotte Broberg (M), fastighets- och serviceregionråd.

Region Stockholm säljer hela Sabbatsberg

Transaktion

9 juni 2021

Igår kväll blev det klart att Region Stockholm ska sälja norra delen av Sabbatsberg. Därmed blir hela sjukhusområdet till salu. Samtidigt öppnas för försäljning av mark till Hemsö vid Karolinska Huddinge.

Under tisdagens möte beslutade Region Stockholms fullmäktige att genomföra de tidigare kommunicerade försäljningarna av  S:t Eriks sjukhusområde och Berga Naturbruksgymnasium och.

Regionfullmäktige beslutade även att initiera försäljning av norra delen av fastigheten Sabbatsberg 16 vid Sabbatsbergs sjukhus samt fastigheten Medicinaren 19 vid Karolinska Huddinge.

Hela Sabbatsberg säljs 

Sedan tidigare finns beslut om att sälja södra delen av Sabbatsberg. Med gårdagens beslut blir därmed hela Sabatsbergs sjukhusområde till salu.

Det var under 2017 som dåvarande landstingsfullmäktige beslutade att inleda försäljning av Sabbatsbergs södra del med kravet att ny ägare skulle uppföra en ny vårdbyggnad. Nu påbörjas alltså arbetet med att även sälja den norra delen av fastigheten vilken pekats ut för bostäder.

Genom att genomföra detta blir det möjligt att arbeta med ett helhetsgrepp kring Sabbatsberg, vilket också flera utredningar förordar.

– Sabbatsberg ligger attraktivt i staden och det är därför mycket glädjande att möjligheter nu ges att utveckla området för bostäder parallellt med vård av högsta kvalitet. Vi ser mycket fram emot fortsatt arbete med försäljningen och är ytterligare ett steg mot att bara äga sjukhusen och byggnaderna som vi faktiskt använder själva. Region Stockholm är inte en hyresvärd, säger Charlotte Broberg (M), fastighets- och serviceregionråd.

Hemsö köper marken vid Novum

Medicinaren 19 vid Karolinska Huddinge är en fastighet som rymmer huset Novum som ägs av Hemsö där det bedrivs Life Science-forskning. Nu vill Hemsö ytterligare satsa på att utveckla forskningen och vill i samband med det köpa marken huset står på. 

– Samtidigt som mer forskning inom Life Science utvecklas kan också detta blir en plats där nästa pandemis vaccin och vård kan utvecklas, det är en win-win för Region Stockholms invånare, säger Charlotte Broberg.

Försäljningen av S:t Eriks formellt klar

S:t Eriks sjukhusområde är kvarteret på Kungsholmen där S:t Eriks ögonsjukhus låg innan flytten till området intill Nya Karolinska. Köparen av området är Skanska AB till en köpeskilling om cirka 1,4-1,5 miljarder, beroende på byggrättsvolym i detaljplanen. Skanska kommer utveckla området med nya bostäder, kontor och lokaler. Det möjliggör för ungefär 300 nya bostäder på området. 

– Området som idag till stor del står tomt får nytt liv med bostäder och affärslokaler, samtidigt som Region Stockholm får en och en halv miljard att satsa på sjukvård och kollektivtrafik. S:t Eriks ögonsjukhus har redan flyttat till nya och moderna lokaler för högspecialiserad vård och forskning tvärsöver från Karolinska sjukhuset i Solna. Det är en klar vinst för stockholmarna, säger Charlotte Broberg. 

Dille blir ny ägare till Berga

Berga Naturbruksgymnasium får en ny ägare som har lång erfarenhet av att driva naturbruksgymnasium, de har kraft och många idéer till att utveckla skolan. Det är Dille Bolag AB med dotterbolag som föreslås köpa skolan med tillhörande byggnader och mark. Köpeskillingen landar på 118,9 miljoner kronor.

– Att vi nu genomför två försäljningar och initierar två till innebär att vi får mer pengar och större fokus att satsa på kärnuppgifterna sjukvård och kollektivtrafik. Det är lokaler som vi inte själva använder eller inte ligger i kärnuppdraget. Vi är tydliga med att Region Stockholm inte ska äga fastigheter som vi inte använder, säger Charlotte Broberg.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se