Regeringskaos: Bolund och investeringsstöd bort Per Bolund och hans partikamrater i mp lämnar regeringen sedan det står klart att högerpartiernas budget gått igenom. Den innebär bl.a. att investeringsstödet slopas.

Regeringskaos: Bolund och investeringsstöd bort

Ekonomi

25 november 2021

Onsdagens regringskaos innebär bland annat att Per Bolund inte längre är bostadsminister och att byggsubventioner för 1,3 miljarder försvinner.

Efter att ha lyckats nå en uppgörelse med Vänsterpartiet i elfte timmen valdes igår Magdalena Andersson (s) till Sveriges första kvinnliga statsminister.

Men hennes lyckotårar hade knappt hunnit torka förrän riksdagen röstade ner Socialdemokraternas och Miljöpartiets  budget - Centerpartiet lade ner sina röster i kammaren då de ansåg att s- och mp-budgeten tagit en alltför stark vänstersväng efter uppgörelsen med Vänsterpartiet.

Detta innebär att Socialdemokraterena får regra med en budgeten från m-sd-kd.

Vilket i sin tur betyder att anslag för byggsubventioner och energieffektiviseringar för omkring 1,3 miljarder kronor avskaffas 2022.

I detta anslag ingår investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande.

Moderaterna säger att indragningen av anslagen beror på att subventionerna visat sig vara ineffektiva. Stödet går i stor utsträckning till bostäder som ändå skulle ha byggts, menar man.

Ämnet är en het debattfråga. Bland många aktörer i fastighetsbranschen har t.ex. Trianon och Studentbostäder i Norden upprepade gånger framfört att stödet är betydelsefullt. Detta för att kunna erbjuda lägre bostadskostnader för socialt utsatta grupper och studenter.

Moderaterna anser att man istället begöver åtgärda "systemfel". Alltså att regelverken och detaljplaneprocessen ska ses över så att det blir billigare att bygga, plus en reformering av strandskyddet för att göra mer mark tillgänglig.

De investeringstöd som beviljas fram t o m den siste december i år kommer dock att betals ut vid färdigställande.

Mp och Bolund lämnar regeringen

Miljöpartiet kunde inte svälja att deras och Socialdemokraternas budget röstades ner, och att regeringen får leva med högerpartiernas budget.

Därför lämnar mp regeringen, vilket innebär att deras ministrar - inklusive bostadsminster Per Bolund, lämnar sina poster. Med andra ord blir det inte aktuellt med SD:s planerade misstroendeförklaring mot Bolund.

Magdalena Andersson fick alltså vara statsminister i några timmar, tills mp lämnade regeringen. Därmed återgick läget till en interrimsregering formellt ledd av Stefan Löfven.

Men en ny regering med Magdalena Andersson och enbart socialdemokratiska ministrar tippas av de flesta bedömare att väljas inom kort. Men med ett politiskt mandat som är mycket kringskuret och svagt.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se