Regeringen, Heimstaden och Amazon satsar i Eskilstuna

Regeringen, Heimstaden och Amazon satsar i Eskilstuna

Reportage

14 december 2020

Eskilstuna blir universitetsstad och expanderar inom logistik, bostadsbyggande och hållbarhet. Heimstaden hänger på med köp för 1,2 miljarder.

Under året har fastighetsmarknaden i Eskilstuna – den forna industristaden som brottats med stora socioekonomiska problem - blivit allt hetare. Främst inom logistik med en rad stora affärer gällande bland annat Amazon, Coop och i fredags Frode Laursen. Och nya lär vara på gång. Men även transaktionerna gällande bostäder blir fler och större med Heimstaden som drivande aktör, samtidigt som bostadsbyggandet ökar kraftigt.

Växande logistiknav

I augusti blev det klart att Amazon etablerar ett 15 000 kvadratmeter stort lager Eskilstuna logistikpark. Med den dramatiska uppgången för e-handeln är en expansion inte otrolig. I november blev det slutligt klart att tyska DWS förvärvar Coops stora och nya gigantiska centrallager i Eskilstuna logistikpark för en och en halv miljard kronor.

Och i fredags meddelande det nordiska logistikföretaget Frode Laursen att man har förvärvat ett 175 000 kvadratmeter stort markområde i logistikparken. Bolaget räknar med att påbörja byggandet av ett nytt stort logistikcenter på fastigheten under 2021.

Flera ledande aktörer inom logistikfastigheter, som till exempel Kilenkrysset, är tydliga med att Eskilstuna står mycket högt på agendan med bland annat ytterligare förbättringar av järnvägskommunikationer med hamnar.

Regeringsbesked om universitet

Ytterligare skjuts fick Eskilstuna i fredags då regeringen meddelade att Mälardalens högskola, med säten i Eskilstuna och Västerås, blir universitet med kraftigt utökade forskningsresurser.

Det innebär nya utvecklingsmöjligheter för Eskilstuna och dess näringsliv.

Det innebär också att Hemsö nu blir hyresvärd åt ett universitet – bolaget förvärvade ju 2017 tomträtter och projektåtagande för uppförandet av nya Mälardalens högskola i centrala Eskilstuna. Investeringen uppgick till cirka 800 miljoner kronor och säljare var Serneke och Pareto. Hemsö var redan då ägare till fastigheten som inrymmer Mälardalens högskola i Västerås.

Ökad fart på bostadsinvesteringar

Och nu har även aktiviteten vad gäller bostäder tagit fart på allvar med Heimstaden som ledande investerare.

Förra veckan tecknade Heimstaden avtal med Nyfosa om förvärv av två fastigheter i Eskilstuna till ett värde av 445 miljoner kronor. Fastigheterna finns i attraktiva Munktellstaden och omfattar 164 befintliga bostäder och 208 för nyproduktion.

Tidigare i år gjorde Heimstaden sitt första förvärv i staden genom att köpa 559 bostäder och en skola av kommunala Kommunfastigheter för 795 miljoner kronor. Heimstaden har alltså på kort tid investerat cirka 1,2 miljarder och redan byggt upp en egen förvaltningsorganisation i Eskilstuna. Bolaget säger att man ser stor potential i kommunen och kommer att satsa långsiktigt här.

Flera fastighetsbolag har börjat satsa allt mer på bostäder i Eskilstuna. Som till exempel Amasten, som gjorde sitt första köp i staden i augusti och sedan följt upp med flera förvärv under hösten – sammantaget för nästan en kvarts miljard kronor.

Över 1 000 nya bostäder

Flera större nybyggnationer är på gång inom bostäder i Eskilstuna. Bland annat bygger Peab 337 hyreslägenheter om cirka 23 000 kvadratmeter i centrala Eskilstuna åt Willhem för 336 miljoner kronor, med färdigställande 2023.

Och i stadsdelen Årby ska 700 nya bostäder byggas. Mellan de befintliga bostadshusen och idrottsplatsen planeras flerbostadshus, radhus, vård- och omsorgsboende, förskola, kontor, butiker och parkeringshus. Fem byggaktörerna tecknade under hösten avtal med kommunen och byggstartar under 2021: Kommunfastigheter AB, Frense Living Bygg AB, Klara Fastigheter genom SB i Eskilstuna AB, Reinhold Gustafsson Förvaltning AB och Svenska Stadsbyggen i Nacka Strand AB. (Se bilden vid artikelns början).

Bara dessa båda projekt omfattar alltså över 1 000 nya bostäder.

Positivt inom flera segment

Även inom samhällsfastigheter rör det på sig i Eskilstuna. Vectura utökade förra veckan sin närvaron i kommunen med ett förvärv av en fastigheten med byggklar byggrätt för ett vård- och omsorgsboende med 80-100 platser.

Eskilstuna kommun uppför ett par nya äldreboenden för ungefär 300 miljoner kronor med färdigställanden inom ett par år och med sammantaget 160-180 platser.

Sedan pågår Region Sörmlands miljardsatsning på utbyggnaden av Mälarsjukhuset i Eskilstuna med NCC som entreprenör och färdigställande 2025.

Kommunen har också under en rad år expanderat vad gäller externa handelsplatser med big box-etableringar som klarat sig bra under pandemin - medan cityhandelns svårigheter generellt fördjupats med Covid 19.

Inom kontor finns en rad stora företag och myndigheter som stabil bas – bland annat Fortifikationsverket som under året utökat sitt hyresavtal med Stenvalvet med ytterligare 1 300 kvadratmeter kontor sex år framåt.

Ett positivt besked för handel och verksamhetslokaler fick Eskilstuna under hösten då Regio tillsammans med Mälarstaden Asset Management tecknade nya hyresavtal om 3 250 kvadratmeter i centrala Eskilstuna. Förhyrningarna omfattar kommersiella lokaler för ett flertal verksamheter inom service, hälsa, utbildning och handel. Regio köpte beståndet av Kungsleden för cirka 700 miljoner kronor under slutet av 2018.

Eskilstuna kommun har även en rad intressanta och aktuella detaljplaner. I oktober antogs till exempel detaljplanen för Modellfabriken, vilket skapar en central byggrätt om 10 000 kvadratmeter BTA för vårdboende, kontor, centrumverksamhet och kontor.

Stark profil inom hållbarhet

En utvecklingslinje, delvis sammantvinnad med att högskolan i staden nu blir universitet, är Eskilstunas satsning på hållbarhet.

Här finns världens första återvinningsgalleri, Re:Tuna, som fått internationell uppmärksamhet. Här blev IKEA under hösten ny hyresgäst med sin första second hand butik, där Ikea-möbler kommer att få nytt liv, repareras, återbrukas och säljas vidare till nya hem.

Flera utbildningar och forskningsprojekt kring hållbarhet på högskolan som nu blir universitet – med tydliga samarbeten med näringslivet. Exempelvis medverkan i "Future-Proof Cities" – en satsning där forskare, näringsliv och samhällsplanerare ska utveckla nya lösningar för hållbara fastigheter och städer.

I vår öppnar Energy Evolution Center i Eskilstuna. Här ska man lyfta fram ny energiteknik, energieffektivisering och stärka företagens konkurrenskraft både lokalt och nationellt. Selhall Fastigheter har skapat detta nya centrum för energiomställning åt Eskilstuna kommun i samarbete med Energimyndigheten. I lokalerna kommer flera olika aktörer inom energiområdet att bedriva verksamhet.

Och i fredags blev det klart att kommunala Eskilstuna Energi och Miljös bygger en solcellspark på deponin vid Lilla Nyby. Parken är en pusselbit för ett klimatpositivt Eskilstuna 2045. Solcellsparken ska producera 2 MW el per år och täcker cirka 11 000 kvadratmeter.

Målmedvetet arbete av kommunen

Många aktörer inom fastighetssektorn lyfter Eskilstuna kommuns ambition och förmåga att driva utvecklingen framåt och hitta attraktiva lösningar för investerare.

I Svensk Byggtjänsts poddcast förklarade Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, att man metodiskt satsat på ett mångårigt utvecklingsarbete:

– Företagen kommer sällan flygande ner i knät på kommunerna utan något strategiskt förarbete. Det är svårt att sälja en skogsdunge, ibland måste man våga röja och göra investeringar för att kunna visa företagen vad som är möjligt.

I en personlig kommentar till utvecklingen i Eskilstuna säger Jimmy Jansson följande:

– Eskilstuna är i starkt utveckling. Visst har vi bekymmer som vi försöker hantera. Växande klyftor, sociala problem och brottslighet är sådant vi aldrig kan släppa taget om. Samtidigt förbättras kommunikationerna in och ut ur kommunen. Allt fler studerar på yrkes- eller akademisk utbildning. Bostadsbyggandet är otroligt kraftfullt. Skolresultaten går åt rätt håll och vi är bättre än flera jämförbara kommuner. Äldreomsorgen byggs ut kraftfullt. En ny högskola byggs. Ekonomin i kommunen är välskött. Dessutom sjunker arbetslösheten sakta, från en hög nivå. Och för ungdomar sjunker den fort.

– Det finns mer att göra. Och vi ger oss inte före den dan alla som kan har ett arbete i arbetarstaden och välfärden är så bra att alla kan känna sig trygga med den. Före den dag då bostadskön är borta och tryggheten är självklar för alla i vår kommun.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se