Regeringen förlänger det återinförda hyresstödet Näringsminister Ibrahim Baylan och regeringen föreslår förlängt hyresstöd till den 30 juni. Innan förlängningen träder i kraft krävs ett formellt godkännande av EU-kommissionen.

Regeringen förlänger det återinförda hyresstödet

Ekonomi

6 april 2021

Det statliga lokalhyresstödet som återinfördes för första kvartalet i år förlängs nu till den sista juni.  

Det är mot bakgrund av  den ökade smittspridningen i samhället och de negativa ekonomiska konsekvenserna för många företag, som näringsminsister Ibrahim Baylan och regeringen nu för fram förslaget om förlängning.

Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.  

Den 10 mars anmälde regeringen hyresstödet för perioden januari-mars till EU-kommissionen. I onsdags meddelade kommissionen sitt godkännande och regeringen avser därmed fatta beslut om förordningen inom kort.

Regeringen har nu tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna även kommit överens om att förlänga hyresstödet med perioden 1 april-30 juni 2021.

Denna förlängning kommer dock behöva beslutas vid ett senare tillfälle efter ytterligare godkännande av EU-kommissionen.

Den hyresvärd som under perioden april –juni väljer att sänka den fasta lokalhyran för hyresgäster i utsatta branscher kommer att kunna söka stöd för att kompensera en del av lokalhyresnedsättningen.

Den statliga kompensationen kan enligt förslaget ges med 50 procent av den nedsatta fasta hyran, vilket är samma nivå som för perioden januari-mars.

Stödet är ett sätt att hjälpa särskilt utsatta företag genom krisen och riktar sig i första hand till verksamhet som är konsumentnära. Även tjänsteverksamhet som bygger på fysisk närhet mellan producent och konsument omfattas.

Inriktningen är att ansökan om stöd för perioden april-juni kommer att kunna göras efter juni månads utgång. Det finns dock inget som hindrar att hyresvärden beviljar rabatten innan det statliga stödet betalas ut.

Som under den förra stödperioden kommer länsstyrelserna att handlägga stödet.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se