RE Equity bygger nytt stadskvarter i Järfälla Kontorsdelen, som kommer att erbjuda klimatsmarta lokaler för utbildning och kontor för innovativa företag och entreprenörer, får en transparent fasad och blir en tydlig markör och porten till den nya stadsmiljön i Barkarby. (Visionsbild: EGA Architects)

RE Equity bygger nytt stadskvarter i Järfälla

Stadsutveckling

7 december 2021

Järfälla kommun markanvisar ett stadskvarter om 15 000 kvadratmeter till RE Equity i ett strategiskt läge vid E18, mitt emot den nya framväxande noden för kollektivtrafik i Barkarby. 

Här ska RE Equity utveckla klimatsmarta kontor, bostäder och kommersiella lokaler som tillsammans erbjuder innovativa företag, entreprenörer och talanger en kreativ plats att utvecklas, leva och bo.

RE Equity är vinnare i Järfälla kommuns markanvisningstävling för kvarter 7 i Barkarbystaden II. RE Equitys anbud har stort fokus på klimatsmarta kontor och bostäder som vänder sig till innovativa företag, entreprenörer och talanger som vill verka i ett innovativt utvecklingsområde.

Kvarteret ska innehålla:

*Kontor och co-working utifrån RE Equitys egna koncept ”Work, live, life”. Konceptet vänder sig till boende i området som vill arbeta nära hemmet och för innovativa företag som vill verka i ett innovativt utvecklingsområde.

*Fab-lab - ett koncept där verktyg och maskiner finns tillgängliga för ”makers”, designers, uppfinnare och innovatörer som utvecklar och producerar exempelvis prototyper.

*Bostäder i flergenerationskvarter i form av bostadsrätter/äganderätter och livsstilsboende för seniorer med flertalet mötesplatser för sociala och fysiska aktiviteter såsom takterrasser och innergård mot park och rekreationsområde, samt närhet till service och kommunikationer.

*Kommersiella lokaler med bland annat kafé.

– RE Equitys fokus på utveckling av kontorsmiljöer som attraherar innovativa företag, entreprenörer och talanger passar väldigt bra in i ett stadsutvecklingsområde som Barkarby. Kvarteret kommer starkt att bidra till målsättningen att Barkarby ska vara en plats där företag, människor och organisationer kan växa, utvecklas och må bra. Varmt välkomna till Järfälla och Barkarby, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Kvarteret har ett strategiskt läge för kontor tack vare närheten till både E18 och den nya framväxande kollektivtrafiknoden i Barkarby där tunnelbana, buss, pendeltåg, regional- och fjärrtåg år 2026 möts och binder ihop Stockholm och Mälardalen på ett helt nytt sätt.

– Vi ser fram emot att utveckla kvarter 7 i samverkan med kommunen och våra grannar Skanska, Atrium Ljungberg och övriga utvecklare i Barkarby. Vi ser framför oss ett klimatsmart och hållbart kvarter fullt av aktivitet, mångfald och med en mängd olika verksamheter som adderar mervärde för de boende och Barkarby i stort. Vi tackar Järfälla kommun för förtroendet och ser fram emot byggstarten som är planerat till Q1 2023, säger Ralph Torgersson, Partner och utvecklingschef RE Equity.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se