Raybased blir fastighetsbolag - SBB ny ägare Ilija Batljans SBB blir delägare i omformade Raybased med nya namnet Randviken Fastigheter.

Raybased blir fastighetsbolag - SBB ny ägare

Ekonomi

30 april 2021

Raybased byter namn Randviken och blir fastighetsbolag. Nya ägare blir bland andra Ilija Batljans SBB och  Sven-Olof Johanssons Fastpartner. 

NGM-noterade Raybased byter namn till Randviken Fastigheter och görs om till ett fastighetsbolag.

Raybased inleder den nya utvecklingen med att köpa en serie fastigheter från Fastpartner, SBB Nötudden Fastigheter Holding, Cernera Fastigheter, Landia, Randviken Fastigheter, Fastighetsaktiebolaget Hägerberget samt från ägarna av Stadsviken Holding.

Fastigheterna har årliga hyresintäkter om cirka 169 miljoner kronor.

Säljarna kommer tillsammans att erhålla nära 2,9 miljarder aktier. Teckningskursen är 46 öre.

Totalt fastighetsvärde är cirka 2,8 miljarder kronor.

Affären finansieras dels genom ovanstående kvittningsemission men även genom banklån om preliminärt cirka 1,6 miljarder kronor. Raybased kommer i och med förvärvet att byta verksamhetsinriktning, styrelse, ledning samt byta namn.

Säljarna kommer också att sälja av 10 procent av de aktier som man erhåller genom kvittningsemissionen. Detta för att få upp likviditeten i aktien.

– Vi har under en längre tid sett behov av en ökad digitalisering och tydligare energikontroll i fastighetsbranschen. Det är med all tydlighet så att det krävs en omfattande omställning som inte bara kommer bidra till en mer hållbar utveckling men som även kan öka värdet på våra fastigheter. Ett bolag fokuserat på tillväxt inom fastigheter med stabila kassaflöden samt ett tydligt fokus på PropTech och digital renovering är en kombination som jag tror kommer vara vinnande framöver, säger tillträdande vd Gustaf Segerborg och fortsätter:

– Tillsammans med den föreslagna styrelseledamoten Robin Rutili, som har stor erfarenhet av digitalisering och IoT-teknik, har vi arbetat fram den grund som vi nu ser fram emot att få vidareutveckla tillsammans med Raybaseds duktiga medarbetare. Vi ser fram emot att vara drivande i den digitala och hållbara omställningen i fastighetsbranschen. Kombinationen av stabila kassaflöden och digitalisering tror vi kommer vara viktiga värdedrivare för bolaget.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se