Rapport: Så stort är Oscars miljontapp Oscar Engelbert, vd, Oscar Properties. Foto: Oscar Properties

Rapport: Så stort är Oscars miljontapp

Ekonomi

9 maj 2019

Det första kvartalet börjar inte helt oväntat med vikande siffror för Oscar Properties. Nu väntar en storstädning i bolagets ekonomi.

Det är dyster läsning i Oscar Properties första delårsrapport för 2019. Även om den ser något bättre ut än för föregående år och period.

I stort sett är den enda posten som ökar är nettomsättning som kliver upp till 421,9 miljoner från siffrorna för q1 2018 då de låg på 400,1 miljoner. Bolagets likvida medel har sjunkit från strax över 404 miljoner till 56,3 miljoner och resultatet landade på -77,3 miljoner. Första kvartalet 2018 låg denna post på -84,9 miljoner.

Under året har inga produktionsstarter skett och antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 195 mot förra årets motsvarande period då de hade 1 114 stycken i produktion.

Totalt såldes 20 bostäder under perioden, jämfört med 12 sålda bostäder första kvartalet 2018. 

Det har sedan en tid tillbaka i diverse medier rapporterats om bolagets svåra ekonomiska situation. Just nu försöker bolaget med alla medel att räta upp skutan. Bland annat har de nyligen tagits ett beslut om att skjuta fram återbetalningen av ett obligationslån i två år till den 3 september 2021.

De har även valt att lägga ner byggbolaget Allegro samt att renodla personalstyrkan. På årsstämman nyligen beslutades även att det inte ska ske någon utdelning lämnas till aktieägarna, vare sig avseende stamaktier eller preferensaktier serie B. Vidare beslutades att inlösen av preferensaktier serie B inte ska kunna ske.

Samtidigt har bolaget lagt upp en ny bostadsstrategi och ska börja lansera hyresrätter i expansiva regioner i Sverige.

Av Jesper Lögdahl

Faktaruta

Oscar Properties första kvartal 2019:

  • Nettoomsättningen uppgick till 421,9 mkr (400,1).
  • Rörelseresultatet uppgick till –46,2 mkr (–56,3).
  • Periodens resultat uppgick till –77,3 mkr (–84,9).
  • Resultat per stamaktie uppgick till –3,10 kronor  (–3,23).
  • Likvida medel uppgick till 56,3 mkr (404,6).
  • Antalet sålda bostäder uppgick till 20 (12).
  • Antalet bokade bostäder uppgick till 3 (0).
  • Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (0).
  • Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 195 (1 114).

Källa: Oscar Properties

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se