Rapport: Områdena som riskerar överutbud av bostadsrätter

Rapport: Områdena som riskerar överutbud av bostadsrätter

Ekonomi

14 september 2017

Att marknaden för nyproducerade bostadsrätter börjar mättas är många eniga om. I en ny rapport pekas vissa områden ut där läget är kritiskt för en överetablering.

 

Det är JLL och analysföretaget Evidens som tagit fram ett index för hur utbud och efterfrågan ser ut på bostadsrättsmarknaden i landet.

I rapporten framgår det var i Sverige det finns en risk för ett överutbud av nyproducerade bostadsrätter. Järfälla har den högsta indexsiffran, rapporterar Dagens Industri.

- Det omfattande bostadsbyggandet i Barkarby är en faktor, men även befolkningssituationen med förhållandevis få hushåll som kan bo i en nybyggd bostad utan att boendekostnaden tar en orimligt stor andel av hushållets budget. Järfälla får hoppas att de kan locka inkomststarka hushåll från andra kommuner, säger Tor Borg, analyschef JLL, till Dagens Industri.

Seminarie: Järfälla växer (2030): Norra Europas största stadsutvecklingsområde

Mölndal är också en kommun som i framtiden kan få problem med överetablering.

- I Göteborgsregionen är det egentligen bara i Mölndal som det finns en risk för överutbud, i andra kommuner ligger index relativt lågt. Det samma gäller för Malmö, menar Borg.

Indexlåga städer

Några områden som ser bra ut med låga indexsiffror är bland annat Lidingö, Borås och Ystad.

På exempelvis Lidingö byggs det lite samtidigt som köpkraften är stark. I Stockholm är byggandet stabilt och likaså efterfrågan på bostäderna. Borås och Ystad är också städer med låga index.

- I Borås är priserna lägre än i Göteborg vilket gör att efterfrågan enkelt kan svälja nyproduktionen, som också är ganska liten. I Ystad finns det få flerfamiljshus och priserna ligger lite lägre än i de västskånska kommunerna, säger han.

Svårt att finansiera


I stort menar JLL att det i helhet ser bra ut för Sverige, men varnar ändå för att siffrorna kan justeras och att efterfrågan på nyproduktion dämpas något med bolånetak och amorteringskrav. Och värre kan det bli, framför allt om Finansinspektion får igenom sin önskan om att ytterligare skärpa just amorteringskravet.

- Det är en komplex finansieringssituation som skapar osäkerhet. Det drabbar nyproduktionen hårdare, eftersom kunderna köper långt innan bostaden står klar, säger Tor Borg.


Av Jesper Lögdahl

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se