Rapport: "Fortsatt kamp om citykärnor" Foto: TT

Rapport: "Fortsatt kamp om citykärnor"

Ekonomi

9 augusti 2018

De senaste årens nyetablering och expansion av externa köpcentrum har inneburit att många stadskärnor har drabbats av nedlagda butiker.

 

I en rapport gjord av Industrifakta menas att det blir en negativ spiral där nedläggningar av cityhandel minskar antalet besökare i centrum, vilket i sin tur drabbar de kvarvarande butikerna.

I många fall har verksamheterna ersatts av caféer och restauranger, vilka gynnats av de senaste årens positiva konjunktur och det växande intresset för att äta ute. Detta gör att det blir liv och rörelse i stadskärnorna trots att en del av detaljhandeln försvinner.

Nästa kraftmätning blir troligen kommande lågkonjunktur. Blir café och restaurangbesök något som prioriteras ned om hushållets inkomster minskar eller om kostnaderna för bostadslånen stiger när räntorna höjs?

Kommer e-handeln att ytterligare stärka sina positioner när vi tvingas dra ner på bilkörningen och behovet av att jämföra priser ökar. Kommer vi se en andra våg av nedlagda verksamheter i stadskärnorna om underlaget till både handel och restauranger tryter?

Både cityhandel och köpcentrumhandel slåss mot den växande e-handeln och det gäller att hitta andra verksamheter som kan etablera sig i områdena och som drar besökare. Andelen serviceinrättningar vid sidan om matställen och caféer kommer troligen att växa inom köpcentrumhandeln och eventuellt flytta från stadskärnor.

Men många typer av sådana tjänster kan drabbas i en lågkonjunktur. Det riskerar att bli en fortsatt kamp mellan stadskärnor och köpcentrum som nu även kan drabba andra verksamheter än detaljhandeln.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se