Randviken preliminärt klart för listbyte Randviken med VD Gustaf Segerborg fick igår preliminärt godkännande gällande listbyte till Nasdaq First North Premier Growth Market.

Randviken preliminärt klart för listbyte

Ekonomi

26 november 2021

Randviken Fastigheter erhöll igår preliminärt godkännande från Nasdaq Stockholm avseende upptagande till handel av dess aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Ett listbyte bedöms kunna genomföras i mitten av december 2021.

Som tidigare kommunicerats bedömer styrelsen att ett byte av handelsplats för Randvikens aktier till Nasdaq First North Premier Growth Market är ett naturligt steg i Randvikens utveckling som kommer att öka kännedomen om bolaget och underlätta för institutionella investerare att bli aktieägare.

Sammantaget bedöms bytet av handelsplats på sikt vara värdeskapande för aktieägarna och underlätta bolagets framtida utveckling och expansion.

Aktieägarna i Randviken kommer inte behöva vidta några åtgärder i samband med det planerade listbytet.

Randviken har idag ett börsvärde om drygt två miljarder kronor.

Bolagets aktie har i år stigit med 60 procent.

De tre största aktieägarna i randviken är idag Nötudden med 16,5 procent, SBB med 15,9 procent och Fastpartner med 10,9 procent.

Randviken har i samband med genomförandet av listbytet anlitat Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare och Redeye AB som certified adviser.

Förvärvar Balder för 37 mkr

Randviken förvärvade för övrigt igår Balder för 37 miljoner kronor.

Nej, inte bolaget, utan fastigheten Balder 2 i Vaggeryd.

Det är lager- och industrifastighet i Vaggeryd som betalas delvis med en apportemission.

Säljare är PHL Fastigheter och förvärvet görs via bolagsaffär.

Förvärvet finansieras genom en apportemission till säljaren om 15 miljoner kronor och till resterande del genom sedvanlig bankfinansiering. Tillträde beräknas ske under det andra kvartalet 2022.

Fastigheten är fullt uthyrd till starka hyresgäster och den uthyrbara arean uppgår till cirka 6 700 kvadratmeter med en total markareal om cirka 18 000 kvadratmeter. Den totala hyresintäkten uppgår till cirka 4,3 miljoner kronor per år.

Teckningskursen i apportemissionen ska motsvara aktiens marknadsvärde och ska fastställas innan tillträdet. Totalt belopp uttryckt i kronor som kvittas mot aktier uppgår alltså till 15 miljoner kronor.

Emissionen kommer att riktas till Tosito AB och Gärahov Holding AB, vilka är ägarna till PHL Fastigheter AB. Tosito är sedan en tidigare affär redan mindre aktieägare i Randviken.

– Vi är väldigt nöjda med att kunna genomföra ytterligare en off market-affär som har genererats genom vårt breda nätverk i branschen. Vi är dessutom glada att ägarna till fastigheten har tro på oss som bolag och därför väljer att ta en stor del av betalningen i form av Randviken-aktier. Fastigheten, som har ett starkt kassaflöde och är belägen i ett expansivt logistikläge, passar in väl i Randvikens fastighetsportfölj och förväntas bidra positivt till vår intjäningsförmåga per aktie, säger Gustaf Segerborg, VD i Randviken.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se