Randviken förlänger hyresavtal med Domstolsverket – Domstolsverket var redan sedan tidigare en av våra största hyresgäster, sett till hyresvärde, och det känns väldigt kul att vi nu fördjupar vårt samarbete genom det nya hyresavtalet, säger säger Gustaf Segerborg, VD på Randviken.

Randviken förlänger hyresavtal med Domstolsverket

Uthyrning

28 september 2021

Randviken förlänger uthyrningen av fastigheten Örnen 4 i Karlstad till Domstolsverket i ett nytt sexårigt avtal.

 

 

Randviken Fastigheter har slutfört en omförhandling med Domstolsverket och parterna har tecknat ett nytt sexårigt hyresavtal avseende 6 350 kvadratmeter kontors- och domstolslokaler i fastigheten Örnen 4 i Karlstad.

Det nya hyresavtalet ersätter ett befintligt hyresavtal mellan Randviken och Domstolsverket.

Det nya gröna hyresavtalet syftar till att minska de förhyrda lokalernas miljöpåverkan och innebär i korthet att Randviken och Domstolsverket förbinder sig att samverka för att aktivt minska fastighetens energianvändning.

– Domstolsverket var redan sedan tidigare en av våra största hyresgäster, sett till hyresvärde, och det känns väldigt kul att vi nu fördjupar vårt samarbete genom det nya hyresavtalet. En viktig del i det nya hyresavtalet är att både Randviken och Domstolsverket åtar sig att jobba hårt för att minska fastighetens miljöpåverkan, vilket ligger helt och hållet i linje med Randvikens långsiktiga strategi att med hjälp av digitalisering och smart teknik skapa mer hållbara fastigheter, säger Gustaf Segerborg, VD på Randviken.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se