Ralf Spann: "Akelius står starkt" – Akelius starka finansiella ställning gör det möjligt för bolaget att stärka fastighetsbeståndet, säger VD Ralf Spann.

Ralf Spann: "Akelius står starkt"

Ekonomi

3 maj 2021

Akelius redovisar en stark rapport för Q1 2021. I slutet av mars var fastighetsbeståndets marknadsvärde 12,5 miljoner euro.

Hyresintäkterna var i Q1 125 miljoner euro och driftöverskottet 67 miljoner euro. Hyresintäkterna för jämförbara fastigheter var stabila trots de negativa effekterna av covid-19.

I slutet av mars var fastighetsbeståndets marknadsvärde 12 521 miljoner euro. Värdetillväxten uppgick till 112 miljoner euro, vilket motsvarar 0,9 procent.

Belåningsgraden låg oförändrat på 39 procent. Den genomsnittliga upplåningsräntan minskade under perioden från 1,95 till 1,86 procent. Likviditeten uppgick till 868 miljoner euro.

– Akelius står starkt. Fitch Ratings ger Akelius seniora obligationer ett kreditbetyg om BBB+ och Standard & Poor’s bekräftar kreditbetyget BBB. Akelius har undertecknat fastighetsköp om EUR 191 miljoner. Akelius starka finansiella ställning gör det möjligt för bolaget att stärka fastighetsbeståndet, säger VD Ralf Spann.

En viktig nyhet för Akelius under kvartalet är att Tysklands högsta domstol fastslagit att Berlins nya hyresreglering är olaglig. Akelius antog ursprungligen att hyresintäkter för 2021 skulle bli 23 miljoner euro lägre, med utångspunkt från Berlins nya hyresreglering. Men det kommer nu inte att ske på grund av högsta domstolens beslut.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se