Rådet till regeringen: Höj fastighetsskatten

Rådet till regeringen: Höj fastighetsskatten

Ekonomi

23 juni 2020

Förslaget är tydligt – höjd fastighetsskatt, sänkt inkomstskatt, enhetligt skatteavdrag på förvärvsinkomster och enhetlig moms.

Finanspolitiska rådet, en expertmyndighet under regeringen, lämnar i en rapport förslag till ett enklare skattesystem med färre så kallade skattekilar.

Bakgrunden till förslaget är regeringens och samarbetspartierna Centern och Liberalernas överenskommelse om att se över skattesystemet.

Vidare föreslår rådet, under ledning av ordförande Harry Flam, en likformig beskattning av kapital, inklusive värdet av boende i villa, bostadsrätt och ägarlägenhet.

Det innebär att den ändrade bostadsbeskattningen ger ökade inkomster till staten på 40–50 miljarder kronor per år.

"Vi visar att skattesystemet kan göras enklare och mera neutralt utan att skatteintäkterna eller inkomstfördelningen i olika dimensioner förändras. Vi visar också att de föreslagna förändringarna ökar sysselsättningen och antalet arbetade timmar", skriver rådet i sammanfattningen.

Av TT

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se