PWC:s trendrapport: ”Det finns gott om kapital”

PWC:s trendrapport: ”Det finns gott om kapital”

Analys

30 november 2020

”Emerging Trends in Real Estate Europe 2021” från PWC och Urban Land Institute visar på tydliga och positiva trender för europeiska fastighetsmarknaden - mitt i pandemin. 

Detta är artonde året som PWC och Urban Land Institute presenterar rapporten. Nästan 1 000 industriledare från hela Europa har intervjuats.

– Det allra tydligaste i rapporten är att hållbarhetsfrågorna fått helt annat fokus, säger Helena Ehrenborg, Real Estate Leader, PwC Sverige.

– Det andra är att transformationen av fastighetsmarknaden - främst genom ”the digital switch” - accelererar på grund av pandemin. Och det tredje är att det finns ett stort investeringsintresse gällande fastighetsmarknaden med gott om kapital och låga räntor. Intresset från amerikanska investerare väntas svalna medan asiatiska aktörer lär öka sina investeringar i Europa.

Helena Ehrenborg understryker att trenderna är de samma för alla europeiska länder, de forna öststaterna inkluderade.

Rankingen över vilka europeiska städer som bedöms mest intressanta att investera i har inte ändrats särskilt mycket jämfört med förra året.

– Berlin ligger fortsatt i topp och London övertar andraplatsen från Paris. London låg långt ner för några år sedan mer rör sig alltså uppåt, trots Brexit. Bland de sju högst rankade finns fyra tyska städer, vilket vittnar om styrkan i tysk ekonomi. Stockholm avancerar två placeringar och går upp till sextonde plats, summerar Helena Ehrenborg.

Hållbarhet på djupet

– Av rapporten framgår att hållbarhet inom fastighetssektorn inte längre bara handlar om energieffektivisering, elkostnader, radonhantering och liknande. Nu är det ansvaret för helheten vad gäller miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet som slår igenom, säger Helena Ehrenborg.

– Allt fler aktörer satsar på omfattande klimatarbeten och involverar sig i hållbar stadsutveckling på alla plan. Inom social hållbarhet kan det vara att hjälpa ungdomar och nyanlända. Hållbarhetsarbetet har absolut inte stannat av under pandemin - tvärt om.

– Kanske har pandemin till och med påverkat synsättet ytterligare? När många även inom fastighetssektorn haft sina hem som arbetsplats, kanske deras insikt om hela den byggda miljön ökar och ändras. Det handlar inte bara om väggar och tak, utan hela kontexten, säger Helena Ehrenborg.

Att hållbarhetsfrågan nu fått ett större djup inom fastighetsbranschen i hela Europa ser Helena Ehrenborg själv flera tydliga tecken på.

– PWC hade nyligen events för tyska och österrikiska marknaderna – och här var det mycket tydligt hur helhetstänkande inom hållbarhet är viktigare för alla aktörer, inte minst investerarna. Och vi får samma bild i kontakter i alla Europeiska länder.

– Alla inser att hållbarhetsarbetet – inte minst gällande klimatet – är en nödvändighet för planetens överlevnad. Sedan är det även drivet av konkurrensskäl. Finansaktörer och banker ställer miljömässiga krav utifrån EU:s regelverk. Grön finansiering och etiska fonder får allt större genomslag. Skattelagstiftningen i hela unionen premierar gröna aktörer. Och många hyresgäster väljer fastigheter med dokumenterad hållbarhet, konstaterar Helena Ehrenborg.

Accelererande transformation

Rapporten visar att pandemin skapar en accelererande transformation av fastighetsmarknaden i hela Europa. Främst genom det som beskrivs som ”the digital switch”. Våra vanor och beteenden påverkas inte minst genom kraftigt ökad e-handel, ännu fler digitala möten och aktiviteter samt mindre resande. Digitaliseringen hos gemene man har exploderat.

– Retail och hotell är de segment som påverkas mest. Dessa branscher behöver hitta sina nya vägar. I nuläget påverkar deras utsatthet och osäkerhet intresset för fastighetsinvesteringar i segmenten, konstaterar Helena Ehrenborg.

– Inom hotell är det i Sverige de tre största städerna som i princip tagit hela smällen. Folk åker inte in till storstäderna för att handla eller delta i olika event i alls samma utsträckning. I mindre städer och på landsbygd kan hemester-trenden bana ny väg. Människor från kringliggande områden föredrar att åka hit snarare än till storstäder eller destinationer långt borta som kräver flygresor.

När det gäller kontor sammanfattar Helena Ehrenborg föst situationen med ett ord – utmanande.

– Det ser väldigt olika ut inom kontor. Jag skulle säga att det som avgör är läge, läge och så läge… De som har någon timmes pendlingstid per dag till och från kontoret, pendlar säkert gärna flera dagar i veckan om kontoret ligger i en attraktiv miljö med bra service. Men om miljön inte ger något mervärde, föredrar de nog att jobba hemma – något som de under pandemin sett fungerar bra. Så livet mellan husen blir ännu viktigare gällande kontorsfastigheter, menar Helena Ehrenborg.

De fastighetssegment som går bra enligt rapporten är bostäder, samhällsfastigheter, datacentraler, logistik, life science-kluster och viss infrastruktur.

Datacentraler kategoriseras nu som ett eget segment. I Sverige finns flera nya etableringar som fått stor betydelse, som Amazon i Västerås, Eskilstuna och Katrineholm, Facebook i Luleå, Microsoft i Gävle och Google i Avesta.

De tänkbara ”bubbeleffekter” som vissa bedömare varnat för inom logistik och samhällsfastigheter finns det inga belägg för i rapporten.

Stort investerarintresse

– Rapporten visar också att det sammantaget finns ett stort investeringsintresse gällande fastigheter i Europa. Det finns mycket eget kapital hos fastighetsbolagen och investerar avsätter omfattande summor till fastigheter. Det är dyrt att låta pengar ligga och det finns inte så många attraktiva alternativ att investera i. Fastigheter ger bra avkastning över tid, säger Helena Ehrenborg.

Sammantaget tycks transaktionsvolymen på de europeiska fastighetsmarknaderna gå mot ett toppår.

Rapporten pekar också på överlag bra nettouthyrning och driftsnetton hos de europeiska fastighetsbolagen – trots pandemin.

– I pandemins utmaningar lär många fastighetsbolag känna sina hyresgäster ännu bättre, kan jag tänka. Många bolag har stöttat sina hyresgäster och hitta fördjupade former av samverkan med dem. De kan ge starkare affärsrelationer med kunder som i grunden har en bra verksamhet, medan företag som kanske redan har varit svaga faller bort, menar Helena Ehrenborg.

Summerar man rapporten framtonar en mycket positiv bild, jämfört med den oro och domedagskänsla som fanns i mars när pandemin bröt ut.

– Branschen har visat styrka och förmåga. När man fått grepp om läget och sett de faktiska konsekvenserna av pandemin så har man hanterat situationen klokt. Det ser spännande ut för framtiden, avslutar Helena Ehrenborg.

Av Jörgan Hallström

Läs mer om rapporten här:

https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/asset-management/emerging-trends-real-estate/europe-2021.html

Faktaruta

Europeiska städer som bedöms mest intressanta inom fastighetsinvestering, enligt Emerging Trends in Real Estate Europe 2021

1. Berlin

2. London

3. Paris

4. Frankfurt

5. Amsterdam

6. Hamburg

7. München

8. Madrid

9. Milano

10. Wien

11. Dublin

12. Bryssel

13. Barcelona

14. Warszawa

15. Lissabon

16. Stockholm

17. Luxemburg

18. Köpenhamn

19. Helsingfors

20. Zürich

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se