Prologis öppnar kontor i Stockholm Caroline Nirberg får ansvar för Prologis projektutveckling och förvärv i hela Sverige, med utgångspunkt från bolagets nya Stockholms-kontor.

Prologis öppnar kontor i Stockholm

Personnytt

9 april 2021

Logistikfastighetsföretaget Prologis öppnar kontor i Stockholm i april. Samtidigt rekryteras Caroline Nirberg som ansvarig för projektutveckling, fastighetsförvärv och markköp i Sverige. 

Att etablera närvaro på den viktiga logistikmarknaden i Stockholm och Mälardalen är ett led i Prologis långsiktiga tillväxtstrategi i Sverige. Etableringen sker också för att komma närmare de befintliga kunderna för att förstärka kundupplevelsen.

Prologis har historiskt sett varit starka i västra Sverige med sitt huvudkontor i Göteborg.

– Etableringen av Stockholmskontoret är en strategisk satsning i våra högt ställda ambitioner på tillväxt och samtidigt utveckla kundupplevelsen, säger Gunnar Gillholm, Nordenchef på Prologis.

I samband med att bolaget nu stärker sitt fokus på Stockholms-området och Mälardalen rekryteras nu Caroline Nirberg och Sebastian Johansson till det nya kontoret i Stockholm.

Caroline Nirberg får ansvar för projektutveckling och förvärv i hela Sverige. Hon har värvats från DHL Sverige där hon var ansvarig för förvaltning och utveckling av bolaget fastighetsportfölj.

Innan dess har hennes karriär tagit henne från Hong Kong via Warsava till Frankfurt där hon var transaktionsrådgivare och director capital markets på JLL. Hon är även medlem Royal Institute of Chartered Surveyors, RICS.

Caroline Nirbergs nya roll på Prologis innebär kontakter med mäklare, kommuner och kunder för att identifiera potentiella utvecklingsmöjligheter som kan stärka Prologis närvaro i Sverige via långsiktiga investeringar.

– Jag gillar utmaningar och uppskattar förtroendet att få bli en del av ett starkt team som kan bidra till Prologis framtida strategi och expansion, säger Caroline Nirberg.

Etableringen i Stockholm innebär också att Prologis kommer närmare en betydelsefull del av sin kundbas. Sebastian Johansson får ansvaret för att ytterligare utveckla och förstärka kundupplevelsen i Stockholmsområdet.

Han kommer senast från L&T. Hans närvaro ska ge de lokala kunderna möjlighet till både mer personlig kontakt och ännu snabbare responstider.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se