Prologis expanderar i Eskilstuna Tomten kommer att få en drygt 15 000 kvm stor toppmodern logistikfastighet som byggs på spekulation.

Prologis expanderar i Eskilstuna

Transaktion

1 december 2021

Prologis har förvärvat drygt 30 000 kvadratmeter mark av Eskilstuna kommun. Bolaget planerar nu en ny logistikfastighet på minst 15 000 kvadratmeter på området.

Marken ligger intill Footways lokaler som nyligen byggts ut.

Hela projektet är en strategiskt långsiktig investering i ett logistikområde som kommer att fortsätta utvecklas när bristen på bra logistikyta i Stockholm ökar.

Tomten kommer att få en drygt 15 000 kvm stor toppmodern logistikfastighet som byggs på spekulation.

Byggstart sker under december 2021.

– Prologis är en långsiktig ägare och förvaltare av logistikfastigheter som alltid letar efter möjligheter att expandera i hållbart attraktiva områden, säger Gunnar Gillholm, Country Manager på Prologis Nordics.

Eskilstuna har de egenskaper som ett bra logistikläge ska ha; bra utbud av transportvägar, närhet till Stockholm, en framsynt kommunledning och en robust efterfrågan, menar Prologis.

Eskilstuna är välplacerat för hela Norden. Här finns Sveriges största intermodala terminal och läget kombinerar tre olika transportvägar – järnväg, vägtransporter och flyg. Avståndet till Stockholm är bara 70 km och 3,8 miljoner innevånare bor inom 60 minuters radie.

– Eskilstuna fungerar långsiktigt som ett perfekt komplement till den dyrare Stockholmsmarknaden, säger Gunnar Gillholm.

– Vi tror starkt på Eskilstuna som marknad och vill fortsätta växa i området även efter vi färdigställt det här projektet.

Hållbara investeringar

Prologis strävar alltid efter att ligga i framkant kring hållbar utveckling. Från byggdesign och minimering av avfall till att välja långsiktigt hållbara logistiklägen.

På den här fastigheten har Prologis gjort en fullständig ekologisk utredning i enlighet med BREEAM för att värna om den biologiska mångfalden.

Bland insatserna kan nämnas att Prologis bygger ”kryphotell” på tomten, något som blir standard vid nyproduktion i Norden.

Byggnaden kommer att vara miljöcertifierad enligt Prologis standard, BREEAM ”Very good” och klimatkompenseras via organisationen Cool Earth som skyddar hotad regnskog.

Juridisk rådgivare i affären har varit Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se