Profura blir delägare i Grandab

Profura blir delägare i Grandab

Transaktion

26 januari 2021

Profura Fastigheter har i december 2020 köpt 25 procent av andelarna i Grandab Management via en riktad nyemission.

Grandab Management är verksamma inom fastighetsinvesteringar och förvaltning med fokus på värdeskapande. Verksamheten är partnerägd och grundades 2013. På Grandab Management innehar man specialistkompetens vad gäller identifiering och förvärv av fastigheter/bolag med utvecklingspotential. Genom en aktiv förvaltning och strategisk utveckling skapas en långsiktig värdetillväxt i innehaven. Med sin breda erfarenhet och varierande specialistkompetens erbjuder man ett brett spektrum av tjänster inom Asset Management, Property Management, Fastighetsutveckling och Strategisk Affärsrådgivning.

Grandab har idag en rad både privata och institutionella partners där man som huvudregel alltid går in som medinvesterare och riskdelande partner.

Mikael Thörnkvist, VD Profura AB: ” Profura Fastigheter och Grandab har haft ett gott samarbete i flera utvecklingsprojekt så att gå in som delägare var ett naturligt steg.”

Carl Petre, partner Grandab Management AB:

– Det känns väldigt bra att ha fått in Profura som delägare. Vi har sedan tidigare haft ett bra och utvecklande samarbete och genomfört flera affärer tillsammans. Genom Profuras delägarskap stärker vi Grandabs kapitalbas och säkerställer vår fortsatta tillväxtresa de kommande åren.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se