Professionalisering, tack.

Professionalisering, tack.

Arkitektur

7 november 2013

Den svenska arkitektkåren måste se till att hela yrkeskåren professionalisers, och ju snabbare desto bättre. Annars riskerar man att få ännu sämre villkor och ännu sämre betalt.

Den svenska arkitekturmarknaden är en udda fågel. Trots att svenska arkitekter och deras byråer har ett gott internationellt rykte (hälsoaspekter, sociala och miljömässiga frågor) och trots att de skött internationaliseringen tillräckligt bra (fortfarande långt efter de nordiska grannländerna), så har de inte riktigt lyckats med att övertyga politiker, byggherrar och "folket" om yrkeskårens värde.

På World In Property's konferens om svensk arkitektur och arkitekter illustrerade Carl Bäckstrand, vVD på White, på ett lustigt sätt skillnaden mellan hur svenskar och danskar ser på arkitektur: när den officiella hemsidan för Sverige stolt spatserar med mat, kanelbullar och gubbröra, lyfter den danska motsvarigheten fram arkitektur och byggprojekt. Som Bäckstrand sa, "danskarna använder arkitektur för att sälja sitt land". För att ta ett exempel så kommer 20% av omsättningen på den danska arkitektmarknaden utanför Norden, motsvarande siffra för Sverige ligger på 10%.

Professionalism

Hur kan man då se till att förändra svenska byggherrars inställning till det värde arkitektarbete skapar? Hur ändrar man politikernas inställning och folkets uppfattning? Det är inte lätt. Hade det varit lätt så hade alla gjort det, och gjort det för längesedan. Men än finns det hopp! Börja med professionalisering. Inte bara ett par företag, och inte bara ett par 100 arkitekter. Professionalisera hela kåren. "Professionalism leder till att arkitekter växer", sa Charlotta Holm Hildebrand, kontorschef i Stockholm för Berg|C.F. Möller.

Ansvar

Det gäller likväl för arkitekter att ta mer ansvar i byggprocessen eftersom arkitekter vill ta mer ansvar i byggprocessen. Redan 10år sedan uttalade sig Johan Nyrén om att arkitekter behöver ta större ansvar och inta mer krävande projektledarroller för att i sin tur få mer inflytande. För inflytande krävs större ansvar, och genom större ansvar kommer vi få flera och bättre arkitekter och konsulter. Rahel Belatchew Lerdell, VD för Belachew Arkitekter, anser att större ansvar kan tas genom att bygga i egen regi. Detta kommer då att leda till högre kvalitet och bättre detaljomsorg - det vill säga, bättre arkitektur. 

Kommunikation

Annica Carlsson, VD för Equator, sa att det gäller att förbättra dialogen och hela kommunikationsprocessen med kommuner och byggherrar och övriga parter. Fördjupning av dialogen skrev Staffan Carenholm om i Arkitekten för mer än 10 år sedan. Av allt att döma verkar saker och ting inte direkt förändrats drastiskt i det avseendet.

Ljusare tider?

Vi på World In Property tror starkt på att ökad professionalism och affärsmässighet ihop med ett tagande av större ansvar och närmre samarbete med andra aktörer kommer att leda till att både politiker och byggherrar på ett tydligare sätt kommer se det värde arkitektarbete bidrar med. Här hade en ny och mer ambitiös arkitekturpolitik verkligen hjälpt på traven. Lyckligtvis premierades arkitekterna mer än vanligtvis i den budgetproposition finansminister Anders Borg presenterade i mitten av september. Ett välkommet besked för det svenska arkitekturklimatet.

För konferenser med närbesläktade teman, se:

Rådgivaransvar: Ansvarsfördelning mellan olika parter i bygg- ch utvecklingsprojekt.

Lönsam Energioptimering av Fastigheter.

Alla konferenser finnes annars här

World In Property vill ta tillfället i akt och tacka samtliga talare på konferensen Svensk Arkitektur och Arkitekter, såväl som alla deltagare som vi ser fram emot att träffa igen nästa år.

Har ni frågor eller förslag för en arkitektkonferens 2014, tveka inte att höra av er till oss på konferens@worldinproperty.se.

Detta är en kommentar från redaktionen på World In Property.  

Faktaruta

Sedan starten 2003 har ca 400 arkitekter gått genom Sveriges Arkitekters program för professionalisering.

Daniel Åberg

World in Property
daniel.aberg@worldinproperty.se

Källa:

Redaktionens kommentarer