Prisnedgång på avvaktande bomarknad Foto: TT

Prisnedgång på avvaktande bomarknad

Ekonomi

16 april 2018

Bostadsrättspriserna backade marginellt under mars månad. Detta menar Svensk Mäklarstatistik i en rapport.

 

Detta under en period med betydligt färre affärer än samma period året innan.

Utvecklingen från februari månad med ett kraftigt antal sjunkande bostadsaffärer fortsatte in i mars månad. Jämfört med samma period året innan var det 20 procent färre affärer. Hans Flink, försäljningschef vid Svensk Mäklarstatistik ser två orsaker – dels påverkan genom påsk, dels det skärpta amorteringskravet som trädde i kraft från och med den 1 mars.

– Den ena påskveckan inföll i mars vilket drar ned antalet affärer men sedan är det här också ett tecken på att många passade på att slutföra sina flyttplaner och slå till innan förändringen trädde i kraft, säger han.

Liten nedgång

På prisfronten märks en liten nedgång, – 1 procent på en månads sikt såväl för riket som för stor-Stockholmsregionen, som visserligen går emot tidigare månaders utveckling.

Hans Flink vill dock inte prata om något trendbrott.

– Minus 1 procent betecknar vi som nästan en stillastående utveckling. Det är nu nya regler och marknaden måste få lite tid på att inrätta sig i nya led. Ge det ett par månader och sedan ser vi var det här bär men i nuläget ser vi inga tecken vare sig uppåt eller nedåt.

Trögare marknad

Ytterligare ett tecken på otydlighet är att medan bostadsrättspriserna sjönk gick villapriserna i stället i motsatt riktning. På en månads sikt och ur ett riksperspektiv steg priserna med en procent. I Stockholm och Göteborg var samtidigt priserna oförändrade under samma period.

Villamarknaden är något trögare och reagerar något långsammare på prisuppångar respektive nedgångar, säger Hans Flink.

Av Tobias Österberg/TT

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se