Prime Livings hyresmoduler till landstinget i Stockholm

Prime Livings hyresmoduler till landstinget i Stockholm

Bostäder

26 mars 2020

Tilldelningen innebär att Prime Living och Stockholms läns landsting skall skriva ramavtal angående maximalt 144 hyresmoduler per år.

Avtalet gäller fram till 2023-12-31. Leveransen sker genom avrop under perioden som kan förlängas av SLL i ytterligare tre år med ett år i taget dock längst tom 2026-12-31. Vid maximalt avrop skulle det innebära bruttohyresintäkter på 23 MSEK per år. Då det är frågan om ett ramavtal är den slutliga kontraktssumman inte känd. Bolaget kommer kommunicera allteftersom avrop sker.

Beslutet kan överklagas i 10 dagar vilket innebär att ramavtalet kan undertecknas tidigast fredagen den 2020-04-03

Det tillfälliga boendet skall användas i samband med utbyggnationen av Stockholms tunnelbana.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se