Prime Living tar strid – stämmer Göteborgs kommun

Prime Living tar strid – stämmer Göteborgs kommun

Stadsutveckling

2 juli 2020

Prime Living stämmer Göteborgs kommun för det uppsagda arrendeavtalet i området Rambergsstaden

Göteborgs kommun har sagt upp arrendeavtalet för fastigheterna Rambergsstaden 733:398, Rambergsstaden 68:1 och Rambergsstaden 733:401 i området Rambergsstaden i Göteborg vilket pressmeddelades i februari i år.

Prime Livings uppfattning är att det saknas grund för uppsägning och att denna är ett väsentligt avtalsbrott. Därför har bolaget stämt kommunen och yrkat skadestånd avseende intrång i näringsverksamhet och förlust av intäkter då kommunen inte uppfyllt sina garantier om bygglov på nämnda fastigheter.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se