Prime Living ansöker om avnotering från Nasdaq

Prime Living ansöker om avnotering från Nasdaq

Ekonomi

15 oktober 2020

Prime Living ansöker om avnotering av Bolagets preferensaktie av serie B listad på Nasdaq First North Growth Market.

Som pressmeddelats den 2020-07-06 har Nasdaq Stockholm informerat att bristande likviditet i detta aktieslag lett till en icke-fungerande prissättning. Det finns inte längre tillräckligt antal kvalificerade aktieägare så noteringskravet uppfylls inte.

Avnoteringen, som sker efter beslut av Nasdaq, gäller endast B-preferensaktierna och kommer inte att ha någon påverkan på bolagets stamaktier och preferensaktier av serie C.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se