Pressbyrån satsar på ny modulbyggnad Pressbyrån hoppas att den nya modulbyggnaden ska bli ä ett attraktivt erbjudande gentemot kommuner och andra fastighetsägare som har lämpliga platser för byggnaden.

Pressbyrån satsar på ny modulbyggnad

Stadsutveckling

22 juni 2021

Pressbyrån satsar på ny typ av modulbyggnad. Med denna satsning vill man även bidra till tryggare torg.

Pressbyrån har tillsammans med konceptbyrån Reactor tagit ett nytt grepp kring etablering och utvecklat en ny modell för fristående kioskbyggnader.

Byggnaden tillverkas i Sverige och går hand i hand med den hållbarhetsstrategi som introducerades inom REITAN CONVENIENCE i Sverige 2019.

Förhoppningen är att byggnaden blir ett attraktivt erbjudande gentemot kommuner och andra fastighetsägare som har lämpliga platser för byggnaden att finnas på.

Byggnaden kan tillverkas i två storlekar, en för bemannade Pressbyrån-butiker på 45 kvadratmeter och en för det nya obemannade butikskonceptet Pressbyrån Go på 22 kvadratmeter.

Syftet med satsningen är att kunna bredda erbjudandet och etablera sig på platser som idag står tomma. Både stora och små städer kan vara intressanta.

– Vi vill att våra butiker ska vara en knutpunkt för ett tryggt, öppet och inkluderande samhälle. Med byggnaden kan vi bidra till att skapa trygga och upplysta platser i samhället, samtidigt som vi tillför något till stadsbilden och till samhället. På det här sättet kan vi etablera oss och erbjuda service på platser som annars inte får det. Eftersom den går att flytta fungerar den både på tillfälliga och permanenta platser vilket gör det till en extra hållbar och flexibel lösning, säger Isak Wondimu, Bygg- och Etableringsdirektör på REITAN CONVENIENCE SVERIGE AB.

 Förhoppningen är att såväl kommuner som andra aktörer ska bli intresserade, och se en vinning i Pressbyråns närvaro som en ljus och trygg punkt på platser som saknar det idag. Att skapa just en ljus och välkomnande plats var något som Reactor hade med sig i sitt arbete med att ta fram den nya byggnaden.

– Pressbyrån har ju sitt arv i kiosken, och vi ville föra tillbaka några av de inneboende arkitektoniska värdena därifrån. Vi ville skapa något som trots att det är flyttbart, inte är en fönsterlös container - utan en byggnad där arkitekturen bidrar till platsen och som gör den ljus, inbjudande och välkomnande. Tillgänglighet och en plats för alla har varit med genom hela arbetsprocessen och det genomsyrar också hur byggnaden tar sig uttryck och vad den kan tillföra på en plats, säger Björn Drawfarc, VD på Reactor.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se