Positiva trenden fortsätter för Serneke – Mest glädjande i kvartalet är att entreprenadverksamheten i Serneke Sverige redovisar 20 miljoner kronor i resultat vilket är ett förbättrat resultat för femte kvartalet i rad, säger Michael Berglin, VD Serneke Group

Positiva trenden fortsätter för Serneke

Ekonomi

28 oktober 2021

Den positiva trenden håller i sig för Serneke Group. Q3-rapporten innehåller rakt av tydliga förbättringar jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

– I branschen är tredje kvartalet normalt sett svagt, men vårt Q3-resultat på 25 miljoner kronor (-79) är det bästa sedan 2017. Mest glädjande i kvartalet är att entreprenadverksamheten i Serneke Sverige redovisar 20 miljoner kronor i resultat vilket är ett förbättrat resultat för femte kvartalet i rad. Vi är inte nöjda men stärks av att hårt arbete och disciplin, främst runt vilka projekt vi tar på oss att genomföra, även visar sig i siffrorna, säger Michael Berglin, VD Serneke Group.

Serneke Group tar nu nästa steg i bolagets utveckling och rekryterar fyra nya medlemmar till sin koncernledning. (Se separat artikel i dagens World in Property).

Summering av Q3 2021 för Serneke Group:

*Orderingången uppgick till 1 195 Mkr (961)

*Intäkterna uppgick till 1 968 Mkr (1 498)

*Rörelseresultatet uppgick till 25 Mkr (-79)

*Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 207 Mkr (-167)

*Periodens kassaflöde uppgick till 268 Mkr (7)

*Periodens resultat uppgick till 37 Mkr (-66) Soliditeten uppgick till 36,7 procent (33,2)

 

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se