Positiva nyckeltal för nyfusionerat SBS

Positiva nyckeltal för nyfusionerat SBS

Ekonomi

26 februari 2021

SBS avslutade 2020 starkt och ökade koncernens intäkter för året med cirka 50 procent. Nu tar bolaget och VD Rebecka Eidenert sats för fortsatt expansion.

Studentbostäder i Sverige (SBS) har nu fullt ut genomfört fusionen med tidigare Prime Living och utvecklat en ny organisation.

Under fjärde kvartalet genomförde bolaget en nyemission om 250 miljoner kronor och har fortsatt expandera genom både förvärv och nyproduktion.

Under Q4 ökade koncernens intäkter med 14,6 procent till 46,4 miljoner kronor (40,5). Driftsresultatet backade något och landade på 21,9 miljoner kronor (22.7).

Förvaltningsresultatet för perioden blev 12,5 miljoner kronor (9,9), alltså en uppgång med 26,3 procent.

Värdeförändringarna av förvaltningsfastigheter under Q4 var 6,2 miljoner kronor (5,5).

Kvartalsresultatet före skatt noterades till 18,6 miljoner kronor (17,1).

För helåret 2020 blev det positiva nyckeltal över hela linjen. Bland annat ökade koncernens intäkter från 102,3 miljoner kronor till 150,5 miljoner, vilket motsvarar en ökning med cirka 50 procent.

"Vi har stora ambitioner"

– Jag är stolt över att vi har fått vår nya organisation på plats snabbt efter samgåendet och att vi kunnat rekrytera personer med unik spetskompetens. Det är också glädjande att vi har kunnat förbättra våra nyckeltal, detta arbete fortsätter under 2021, säger VD Rebecka Eidenert.

Nu ska de 250 miljonerna från senaste nyemissionen användas till att slutföra pågående projekt, starta nya projekt samt till förvärv.

– Både genom förvärv av befintliga fastigheter och nyproduktion fortsätter vi säkra boendet för fler studenter framöver, framförallt på studieorter där behovet av bostäder är som allra störst. Vi har stora ambitioner för Studentbostäder i Sverige och nu fortsätter vi att ta stora kliv på vår tillväxtresa mot att bli Nordens ledande studentbostadsbolag, säger Rebecka Eidenert.

(I de redovisade siffrorna ovan och nedan ingår före detta Prime Living från och med december 2020.)

Här följer en summering av Studentbostäder i Sveriges bokslut för året 2020:

• Koncernens intäkter uppgick till 150,5 Mkr (102,3).

• Driftresultatet uppgick till 75,5 Mkr (53,3).

• Förvaltningsresultatet uppgick till 33,4 Mkr (19,1).

• Värdeförändring av förvaltningsfastigheter var 87,7 Mkr (74,7).

• Resultatet före skatt blev 121,6 Mkr (93,9).

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se