Positiv utveckling för Trianon

Positiv utveckling för Trianon

Ekonomi

22 februari 2021

Trianon redovisar positiva siffror för hyresintäkter och förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2020.

– Trianon levererade under 2020 på alla nivåer och vi uppnådde våra finansiella mål med god marginal. Vi ökade nettouthyrningen, genomförde stora förvärv, utökade vår geografiska närvaro och tog klivet upp på Nasdaq Stockholms huvudlista. Vi avslutade fjärde kvartalet med förvärvet av ett stort stadsutvecklingsprojekt för bostäder i Burlöv och ökade förvaltningsresultatet med hela 33 procent jämfört med motsvarande period föregående år, säger Olof Andersson, VD Trianon.

För fjärde kvartalet ökade Trianons hyresintäkterna med 22 procent och uppgick till 147,7 miljoner kronor (121,1).

Driftsöverskottet ökade med 31 procent och uppgick till 98,9 miljoner kr (75,3) och överskottsgraden uppgick till 67 procent (62).

Förvaltningsresultatet uppgick till 53,9 miljoner kronor (45,3). Ökningen jämfört med föregående år blev till 33 procent justerat för engångskostnader för listbyte om 6,5 miljoner kronor (0,0).

Periodens resultat landade på 192,6 miljoner kronor varav 180,7 miljoner kr onor hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden oktober till december om 4,57 (3,65).

Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick till 85,4 miljoner kronor (70,6) och värdeförändring gällande derivat uppgick till 10,1 miljoner kronor (51,3).

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se