Politiker kräver fler LSS-boenden Foto: Funktionshinderbanan

Politiker kräver fler LSS-boenden

Stadsutveckling

3 juli 2019

Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt kan tänka sig en lagstiftning om kommuner inte lägger tillräckligt med resurser på LSS-boenden.

Utspelet om LSS-boenden framkom i en intervju när initiativtagarna till cykelkampanjen Funktionshinderbanan pratade med Jonas Sjöstedt under politikerveckan Almedalen.

För tredje året cyklar Funktionshinderbanan för fler och bättre LSS-bostäder för personer med funktionsnedsättning.

Brist på LSS-bostäder

I mer än hälften av landets kommuner finns det brist på LSS-bostäder enligt Boverket. Bristen leder till att många personer med funktionsnedsättning får vänta väldigt länge på en lägenhet. Men det borde vara lika självklart att bygga LSS-bostäder som det är att bygga förskolor och skolor i nya områden, menar Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt

– Jag tycker att kommunerna måste väga in det i sina detaljplaner när de planerar så att man från början skriver in att när man bygger ett nytt bostadsområde så ska det också finnas det här boendet för de som behöver det. Det ska vara lika själv klart som att planera in alla andra saker som förskolor och skolor, säger Jonas Sjöstedt i intervjun.

Eventuell lagstiftning

Jonas Sjöstedt menar också att kommunerna borde uppmanas att göra detta men om de inte följer det så kan man i slutändan lagstifta om det. Han lägger även till att de inte sagt detta tidigare men att de nu är beredd att kika på på det.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se