Polismyndigheten flyttar in i Telestaden Foto: Binge Eliasson

Polismyndigheten flyttar in i Telestaden

Uthyrning

13 augusti 2019

Nu står avtalet med Polismyndigheten klart om att hyra drygt 16  000 kvm, med cirka 800 arbetsplatser, i Telestaden.

Kontoret kommer att rymma lokalpolisområdet Farsta, men även gemensamma kontorsarbetsplatser. Inflyttning sker i etapper med start våren 2020.

- Vi befinner oss i en spännande fas i arbetet med att etablera Telestaden som en egen, ny och varierad stadsdel. Polisen är en mycket viktig verksamhet för området, Farsta och hela Stockholm. Vi ser fram emot deras närvaro på Telestaden, säger Per Högdin, projektchef.

- Vi har ett gediget arbete både bakom och framför oss i denna process. Huvudsyftet är att kunna fortsätta vara nära medborgarna och samtidigt hantera våra resurser på ett smart sätt. De kriterierna har lett oss till den här lösningen i Telestaden, säger Henrik Nilsson, tf. lokalpolisområdeschef i Farsta.

Telestaden är en stadsdel som ligger i Telias tidigare kontorsområde. Området kommer att ha ca 3 000 nya bostäder samt närservice, arbetsplatser, förskolor och skola. Bland de befintliga verksamheterna i området finns Familjebostäder, ccap (en studio för modern dans) samt konstproduktionscentret Konstverket. I november stod det klart att även ett vårdboende med 110 lägenheter kommer att byggas.

Polisen kommer att flytta in till ”Hus I” på Mårbackadelen av området. Inflyttningen beräknas vara klar våren 2021.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se