Plus i alla siffror för Hemsö – Med fortsatt låga räntor och en stor efterfrågan på samhällsfastigheter förväntar jag mig att vi kommer att se fortsatt värdeuppgång på Hemsös fastighetsportfölj under resten av året, säger Hemsös Vd Nils Styf.

Plus i alla siffror för Hemsö

Ekonomi

16 juli 2021

Det stora intresset för samhällsfastigheter avspeglar sig i Hemsös resultat. För Q2 2021 ökade förvaltningsresultatet med tio procent jämfört med samma period 2020.

Hemsö redovisar positiva siffror rakt av i Q2- och halvårsrapporten.

− Jag är stolt över att även detta kvartal få kommentera en positiv utveckling för Hemsö. Allt fler kommuner väljer Hemsö som partner i sin mix att både hyra och äga sina samhällsfastigheter. I samverkan med den offentliga sektorn har vi under kvartalet skapat närmare 3 000 nya skolplatser. Tillsammans stärker vi ryggraden i samhället, säger Nils Styf, VD på Hemsö.

Han konstaterar att intresset är på topp vad gäller investeringar i samhällsfastigheter.

– Investerarintresset för samhällsfastigheter är stort och transaktionsmarknaden har varit mycket stark sedan i höstas. Trenden med sjunkande direktavkastningskrav har förstärkts under första halvåret 2021. Intresset för högkvalitativa äldreboenden och skolor utmärker sig, där många investerare söker trygga kassaflöden i en osäker omvärld. Då huvuddelen av Hemsös fastighetsportfölj består av dessa segment, varav många byggnader är nyproducerade, redovisar vi därför stora positiva värdeförändringar för kvartalet.

Nils Styf ser även positv på framtiden:

– Med fortsatt låga räntor och en stor efterfrågan på samhällsfastigheter förväntar jag mig att vi kommer att se fortsatt värdeuppgång på Hemsös fastighetsportfölj under resten av året.

Summering Q2 2021 för Hemsö:

*Hyresintäkterna uppgick till 894 miljoner kronor (811), en ökning med 10,2 procent mot föregående år.

*Driftnettot uppgick till 690 miljoner kronor (614).

*Förvaltningsresultatet uppgick till 537 miljoner kronor (485).

*Resultatet före skatt var 2 529 miljoner kronor (642), och efter skatt 2 046 miljoner kronor (515).

*Resultatet lyfter tack vare positiva värdeförändringar av fastigheter på 1 915 miljoner kronor (223).

Summering av första halvåret 2021 för Hemsö:

*Hyresintäkterna ökade med 9 procent till 1 751 mkr (1 608).

*Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 1 018 mkr (930).

*Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 2 504 mkr (333) och värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till 112 mkr (-119).

*Periodens resultat efter skatt ökade till 2 981 mkr (879).

*Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 69 619 mkr (57 533).

*Under perioden förvärvades 29 fastigheter (17) för 2 697 mkr (490) och 2 fastigheter (4) avyttrades för 8 mkr (73).

 

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se