Platzers resultat kommer in under förväntningarna

Platzers resultat kommer in under förväntningarna

Ekonomi

7 juli 2022

Ökande osäkerhet på de finansiella marknaderna har gjort att det blivit dyrare att finansiera via kapitalmarknaden. Däremot fungerar banksystemet väl säger PG Persson

 • Hyresintäkterna ökade till 613 mkr (589)
 • Förvaltningsresultatet ökade till 347 mkr (321)
 • Periodens resultat ökade till 3 134 mkr (781)
 • Fastighetsvärdet uppgick till 26 955 mkr (26 031)
 • Resultatet per aktie uppgick till 26,16 kr (6,49)
 • Detaljplanen för Södra Änggården vann laga kraft
 • Spaden i marken för Schenker Logistics i Sörred Logistikpark
 • Genomförande av försäljning av del av Arendal till Göteborgs Hamn
 • Rekordstark nettouthyrning även i andra kvartalet

EFTER PERIODENS UTGÅNG

 

 • Frånträde av bostadsbyggrätt till JM i Gamlestadens Fabriker
 • Frånträde av de första bostadsbyggrätterna i Södra Änggården till
 • Hökerum och Bonava.
Per-Gunnar Persson, vd på Platzer, kommenterar:
 
- Driftsöverskottet de första två kvartalen ökade från 451 mkr till 467 mkr, en ökning med 3,5 %. Förvärvet av fastigheterna på Medicinareberget, indexökningar och uthyrningar i förvaltningsfastigheter bidrog positivt. Försäljningarna till Volvo Cars och Göteborgs Hamn, tomställande av fastigheter samt att Gårda Vesta redovisas som intressebolag hade motsatt effekt.
 
- Både inom kontor och industri/logistik fortsatte uthyrningsaktiviteten att vara hög. Att vi nådde rekord även detta kvartal beror främst på förhyrningar i Sörred Logistikpark och Merkur. Därtill kunde vi räkna in den tidigare villkorade uthyrningen till Internationella Engelska Skolan i Södra Änggården. Sammantaget nådde vi 62 mkr i nettouthyrning.
 
-Ökande osäkerhet på de finansiella marknaderna har gjort att det blivit dyrare att finansiera via kapitalmarknaden. Däremot fungerar banksystemet väl. Vi har aldrig varit bättre rustade för att hantera tuffare tider inom finansiering än nu. Vår belåningsgrad är lägre än någonsin, vi har större delen av våra lån i banker, våra huvudägare är stabila och långsiktiga och vi har inget korsägande som kan utlösa effekter utom vår kontroll. Det känns väldigt tryggt i osäkra tider.
 
-Vi kan nu äntligen redovisa den fulla ekonomiska effekten av den lagakraftvunna detaljplanen i Södra Änggården som orealiserad värdeökning. Frånträdena kommer att ske etappvis från i år och avslutas 2026. Totalt omfattar Södra Änggården 185 000 kvm BTA byggrätter till ett bedömt byggrättsvärde av 1,8 mdkr. Av byggrätterna är 90 % sålda.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se