Platzers byggrättsförsäljning gav gott resultat
P-G Persson. Foto: Platzer

Platzers byggrättsförsäljning gav gott resultat

Ekonomi

26 oktober 2017

Hyresintäkterna och förvaltningsresultatet ökade samt att försäljningen av byggrätter i Södra Änggården lyfte bolaget.

 

Bolagets delårsrapport visar mycket goda siffror för 2017.

- Det råder en mycket bra situation på den Göteborgska fastighets- och hyresmarknaden. Näringslivet går på högvarv. Stadsutveckling och framförallt bostadsutveckling pågår, även om många områden fortfarande är i planeringsskedet. Samtidigt består den låga räntenivån. För oss på Platzer innebär detta att vi upplever en stark efterfrågan på alla våra verksamhetsdelar, såväl uthyrning av våra kontors- och industri/lagerlokaler, som våra fastighetsförsäljningar och utvecklingsprojekt, säger Per-Gunnar Persson, vd, Platzer.

Bolagets försäljning av byggrätter för bostäder i Södra Änggården i västra Göteborg är Platzers, kanske, viktigaste affär som skett under året.

- Den enskilt, värdemässigt, största affären i år slutförde vi under tredje kvartalet när vi sålde våra bostadsbyggrätter i Södra Änggården till ett underliggande fastighetsvärde om 1,7 mdkr. Försäljningen är villkorad av att detaljplanen vinner laga kraft, vilket beräknas ske under första halvan av 2018. Först därefter syns resultateffekten i våra böcker.

  • Hyresintäkterna ökade till 744 mkr (492)
  • Förvaltningsresultatet förbättrades med 63 % till 379 mkr (232)
  • Periodens resultat uppgick till 633 mkr (183)
  • Fastighetsvärdet ökade till 14 533 mkr (13 615)
  • Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) per aktie uppgick till 50,70 kr (45,72)
  • Resultat per aktie uppgick till 5,23 kr (1,84)
  • Förvärv av Piren2 på Lindholmen
  • Förvärv av 50 % av Merkurhuset på Skeppsbron
  • Avtal med NCC om gemensam projektutveckling i Gårda samt option om förvärv av kontorsprojekt i Mölndals innerstad
  • Försäljning av bostadsbyggrätter i Södra Änggården till fyra bostadsutvecklare till ett värde av 1,7 mdkr

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se