Platzer stärker ledningsgruppen
Foto: Wikipedia

Platzer stärker ledningsgruppen

Personnytt

9 november 2017

För att möta utmaningarna framåt samt förstärka positionen som ett av Göteborgs ledande fastighetsbolag inom kommersiella fastigheter, utökar nu Platzer sin ledningsgrupp med resurser inom HR och kommunikation samt en ny marknadsområdeschef.

 

Karin Pull, HR-chef, Kristina Arelis, kommunikations- och marknadschef och Mikael Dotevall, marknadsområdeschef, är nya medlemmar i Platzers ledningsgrupp. Ledningsgruppen utökas därmed med viktiga nyckelroller till totalt 8 personer.

Ulf Lindén, marknadsområdeschef, Roger Sundbom, projektutvecklingschef, Christina Cedérus Olauson, uthyrningschef, Lennart Ekelund, CFO och P-G Persson, VD, ingår sedan tidigare i ledningsgruppen och kommer även fortsättningsvis att göra det.

- Platzer har de senaste åren utvecklats till en ledande aktör på den kommersiella fastighetsmarknaden i Göteborgsområdet. Vårt fastighetsbestånd har vuxit och vi har tagit viktiga kliv mot att förverkliga stora utvecklingsprojekt. Ledningsgruppen har under de senaste åren utgjorts företrädesvis operativa roller i bolaget. Med den fortsatta tillväxt vi nu har och ser framför oss har HR och kommunikation i allt högre grad blivit kritiska framgångsfaktorer för vårt bolag. Genom att HR-chefen och kommunikationschefen ingår i ledningsgruppen kommer vi att se ett effektivt kommunikationsflöde både inom och utanför organisationen, säger Per-Gunnar Persson, VD i Platzer

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se