Platzer säljer till Serneke

Platzer säljer till Serneke

Transaktion

7 juni 2017

Platzer Fastigheter tecknar avtal med Serneke Fastighet om försäljning av Säve Depå, intill Säve flygplats i Göteborg.

 

Försäljningen sker till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 100 miljoner kr. Området ingick i Platzers förvärv från AB Volvo i slutet av förra året. Genom försäljningen fokuserar Platzer på de logistikfastigheter i Arendal och Torslanda, som också ingick i förvärvet från Volvo.

Platzer Fastigheter och Serneke Fastighet tecknade i maj en avsiktsförklaring om försäljning av fastigheten Åseby 7:2, mera känd som Säve Depå, intill Säve flygplats i Göteborg, där Platzer är säljare och Serneke köpare, till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 100 miljoner.

Nu är avtalet om försäljningen tecknat. Fastigheten säljs via en bolagsförsäljning. Tillträde sker 1 september 2017.

- Vi ser stora utvecklingsmöjligheter för fastigheten på Säve. Med tillgång till mer mark skapar vi ännu bättre förutsättningar för att utveckla verksamheter som kommer staden och regionen till gagn , säger Krister Johansson Krister Johansson, vd för Serneke Fastighet.

Platzer förvärvade Säve Depå från AB Volvo i december 2016, i en av Göteborgs största fastighetsaffärer någonsin. Fastighetsportföljen bestod av fastigheter i Arendal, Torslanda och Säve med ett fastighetsvärde om 2,8 mdkr.

Det aktuella markområdet på Säve, som omfattar omkring en miljon kvadratmeter, ligger i direkt anslutning till den fastighet som Serneke köpte i maj 2016. Sernekes totala sammanhängande markinnehav uppgår efter förvärvet från Platzer till omkring tre miljoner kvadratmeter utvecklingsbar mark.

- Området kring Säve flygplats och Säve Depå kommer att utvecklas bäst med en och samma ägare. Genom en försäljning av Säve Depå till Serneke Fastighet får området en stark ägare och vi på Platzer kan fullt ut fokusera på att utveckla våra logistikfastigheter i Arendal och Torslanda , säger Per-Gunnar Persson, vd på Platzer Fastigheter.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se