Platzer säljer till Göteborgs Stad för 210 mkr

Platzer säljer till Göteborgs Stad för 210 mkr

 

14 januari 2015

Göteborgs Stad förvärvar Platzers fastighet Gullbergsvass 703:53, innehållandes ett p-hus samt markparkering

Platzer erhåller sig rätten att förvärva framtida byggrätter om ca 40 000 kvm när den nya Hisingsbron är färdigställd. Affären och tillträdet är villkorat av att detaljplanen vinner laga kraft samt att tillstånd för vattenverksamhet ges.

”Platzer är en stor fastighetsägare på Lilla Bommen och området är ett av våra prioriterade lägen för tillväxt. Under byggnationen av den nya Hisingsbron finns risk för störningar som påverkar våra nuvarande hyresgäster. Det har därför varit viktigt för oss att dels säkerställa bibehållen tillgänglighet till området och parkering för våra befintliga hyresgäster under byggnationen, dels bidra till att stadsutvecklingen av de nya kvarteren ökar områdets attraktivitet på sikt. Genom bra dialog med Göteborgs Stad har vi lyckats åstadkomma bådadera, säger Per-Gunnar Persson, VD Platzer Fastigheter.

För mer information, se konferens: Göteborg 2015- 2030: 7 miljoner kvm i utvecklingsytor.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Platzer för övrig information

VD Per-Gunnar Persson, 0734-11 12 22