Platzer säljer Gbg-fastigheter till Balder P-G Persson, vd på Platzer. Foto: Platzer Fastigheter

Platzer säljer Gbg-fastigheter till Balder

Transaktion

19 september 2019

Platzer har sålt två handelsfastigheter med ett fastighetsvärde om 368 mkr till Balder. På de nu sålda fastigheterna planeras i den kommande detaljplanen omfattande inslag av bostäder.

Platzer har sålt handelsfastigheterna Tingstadsvassen 3:8 och Tingstadsvassen 4:3 på Backaplan i Göteborg till ett underliggande fastighetsvärde om 368 mkr. Köpare är Fastighets AB Balder. Försäljningen sker genom bolagsförsäljning och frånträde sker 1 oktober 2019. Fastigheterna är idag fullt uthyrda.

- Utvecklingen av Backaplan, från en handelsplats med stora asfalterade ytor till en tätbebyggd stadsmiljö, är tillsammans med utvecklingen av Frihamnen, viktiga pusselbitar när Göteborgs centrum växer på norra sidan av älven. Vi vill inte äga handelsfastigheter som kommer att rivas till förmån för bostadsutveckling, men vi bidrar gärna i utvecklingen av Backaplan och Frihamnen när det gäller den kommersiella delen. Försäljningen av de båda handelsfastigheterna skapar bättre förutsättningar för Balder att ta ett helhetsgrepp om den nya detaljplanen för Backaplan, säger P-G Persson, vd, Platzer.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se