Platzer säljer fastigheter för 152 miljoner i Högsbo

Stadsutveckling

4 april 2012

Köparen av dem tre fastigheterna i Högsbo- som har en uthyrningsyta på 17 700 kvm- är Harry Sjögren AB. 

Det rör sig om fastigheterna Högsbo 17:7, Högsbo 36:6 och Högsbo 36:7. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 152 miljoner kronor.

"Platzer är den största fastighetsägare i Högsbo med ett fastighetsbestånd om cirka 100 000 kvadratmeter före affären. I och med affären renodlar vi vårt bestånd och kan på det sättet arbeta ännu mer aktivt med utvecklingen av de norra delarna av området. Införandet av trängselskatt och närheten till Änggårdsbergen innebär att det finns en stor framtida potential i Högsbo. Genom att lägga fokus på vissa delområden kan vi bidra till en snabbare utvecklingstakt där, vilket gynnar både Platzer, våra hyresgäster och området som helhet", säger Per-Gunnar Persson, vd i Platzer Fastigheter.


World in Property

Källa:

Platzer Pressmedelande

För övrig information, se P-G Persson, VD Platzer Fastigheter, Tel. 0734-11 12 22