Platzer satsar på Älvstranden
P-G Persson, vd, Platzer.

Platzer satsar på Älvstranden

Stadsutveckling

18 april 2017

Bolaget har köpt en del av en fastighet för 150 miljoner och stärker sin position på Södra Älvstranden.

 

Platzer Fastigheter förvärvar 50 procent av fastigheten ”Inom Vallgraven 49:1”, även kallad Merkurhuset, med adress Skeppsbron 5-6. Säljare och fortsatt delägare är Bygg-Göta.

Fastigheten, som omfattar ungefär 5 280 kvadratmeter, har i affären åsatts ett fastighetsvärde om cirka 150 mkr. Platzer förvärvar 50 procent och Bygg-Göta fortsätter att äga resterande 50 procent. Tillträde sker preliminärt 1 juli 2017.

- Fastighetsförvärvet är ett bra komplement till Platzers övriga fastigheter i området kring Packhusplatsen och stärker Platzers position på Södra Älvstranden, ett område som står inför en spännande utveckling. Det ska bli roligt att arbeta tillsammans med Bygg-Göta och övriga fastighetsägare med att utveckla Skeppsbron, säger Per-Gunnar Persson, vd, Platzer.

Platzer kommer att driva utvecklingen tillsammans med Bygg-Göta. Idag finns främst kontor i huset med en bred mix av hyresgäster, bland annat Lernberger Stafsing, Axel Arigato och Unifaun.

Området Skeppsbron står inför utveckling där hela området genomgår en stor omvandling.

- Vi ser fram emot att fortsätta utvecklingen av fastigheten tillsammans med Platzer, säger Lennart Ekelund, CFO på Bygg-Göta.

Fastigheten är uppförd 1897 för arkitekt E. Krüger och är den äldsta fastigheten på Skeppsbron. En bit in på 1900-talet övertogs fastigheten av Rederi AB Svenska Lloyd. Många detaljer som vittnar om rederitiden finns bevarade i huset, till exempel de gamla biljettdiskarna i lokalerna på plan 1.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se