Platzer och SERNEKE i projekt om 450 miljoner

Platzer och SERNEKE i projekt om 450 miljoner

 

12 januari 2015

Platzer Fastigheter och SERNEKE har träffat avtal om att tillsammans i projektform utveckla Gamlestadens Resecentrum med en area om ca 17 000 kvm.

Som en del i det Västsvenska paketet ska stadsdelen Gamlestaden utvecklas och kommer omfatta bland annat resecentrum, kontor, bostäder och handel. Vad gäller resecentrum har Göteborgs stad ingått avtal om försäljning av mark och byggrätt om ca 17 000 kvm till byggbolaget SERNEKE.

Platzer förvärvar nu fastigheten av SERNEKE och tillsammans kommer parterna att utveckla fastigheten och det blivande resecentrumet. Samarbetet innebär att Platzer står för ägande, uthyrning och förvaltning medan SERNEKE kommer ansvara för totalentreprenaden av byggnationen. Västtrafik har tecknat ett långsiktigt hyresavtal för delar av resecentrumet. Platzer driver nu arbetet med uthyrning av lokalerna vidare omgående. Byggnationen beräknas starta i början av 2016 och stå helt färdig under fjärde kvartalet 2017.

- Ett hårt arbete från såväl kommunen, Västtrafik som från oss på SERNEKE, har skapat detta spännande projekt, säger Ola Serneke VD på Serneke Group AB.

- Platzer är redan stora fastighetsägare i Gamlestaden och vi tror mycket på områdets utveckling. Resecentrumet kommer bli ett viktigt nav för hela området. Dessutom blir det en profilbyggnad med bästa läge i Gamlestaden som vi nu får möjlighet att förvärva och därigenom också vara med om att utveckla, säger Per-Gunnar Persson, VD Platzer Fastigheter.

- Förvärvet stämmer väl överens med Platzers strategi att växa i Göteborgs tillväxtområden och knutpunkter samtidigt som det är en utvecklingsfastighet, fortsätter Per-Gunnar Persson

Lär dig mer om grundläggande juridiska reglerna inom upphandlingar, finansiering och genomförande av bygg- och utecklings-projekt   i seminariet: Entreprenadjuridik I: Grundkurs. 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Serneke för övrig information

Ola Serneke, Koncern VD SERNEKE Group, tfn: 0706-24 39 90 ola@serneke.se

Per-Gunnar Persson, VD Platzer Fastigheter, tfn: 031-63 12 16 per-gunnar.persson@platzer.se