Platzer och Bygg-Göta utvecklar i Gbg Foto: Platzer Fastigheter

Platzer och Bygg-Göta utvecklar i Gbg

Uthyrning

14 juni 2019

Merkurhuset på Skeppsbron, som under flera decennier varit avskuret från staden ska äntligen knytas ihop med Rosenlund.

Platzer och Bygg-Göta har under det senaste året arbetat med att restaurera och grundförstärka den gemensamt ägda befintliga byggnaden. Nu kan utvecklingen av den nya byggnaden påbörjas i och med att ett hyresavtal tecknats med reklambyrån Forsman & Bodenfors AB. Hyresavtalet är på 10 år och omfattar cirka 3 350 kvadratmeter.

Den nya byggnaden ritas av Bornstein Lyckefors Arkitekter och kommer att bli en spännande kontrast till det 122-år gamla Merkurhuset, och bidra till att göra Stora Badhusgatan till en huvudgata med stadskaraktär. Byggnationen ryms inom gällande detaljplan och beräknas kunna påbörjas i juni 2019. Förutom kontor kommer det nya huset även rymma en restaurang i bottenplan.

- Vi är jätteglada att få vara med och utveckla Skeppsbron, och bidra till att förlänga stråket från Rosenlund via Esperantoplatsen vidare till Stora Badhusgatan, säger P-G Persson, vd på Platzer. Att dessutom få göra det tillsammans med en så driven och engagerad hyresgäst gör det extra spännande.

Platzer har utvecklat den nya byggnaden i nära samarbete med Forsman & Bodenfors, som kommer att samla alla sina bolag under samma tak.

Den nya byggnaden kommer att bli ca 5400 kvadratmeter uthyrningsbar yta, fördelat på 8 våningar. Efter uthyrningen till Forsman & Bodenfors AB uppgår den aktuella uthyrningsgraden i projektet till drygt 60 procent i den nya byggnaden.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se