Previous Next

Platzer miljardköper av Vasakronan

Transaktion

5 juli 2018

Platzer fortsätter att utveckla sitt prestigeområde. Nu har bolaget gjort en storaffär med fastighetsjätten Vasakronan.

Platzer har träffat avtal med Vasakronan om att förvärva fastigheterna Gårda 18:23 och Gårda 18:24. Fastigheterna, som tillsammans omfattar 22 400 kvadratmeter, har i affären åsatts ett underliggande fastighetsvärde om 1 068 miljoner kronor.

Förvärvet sker genom bolagsförvärv och tillträds den 28 september 2018.

– Det här är två bra kontorsfastigheter i Gårda som kompletterar vårt bestånd och förstärker vår position som den ledande fastighetsägaren i Gårda. Båda fastigheterna är dessutom miljöcertifierade i enlighet med vår långsiktiga ambition att hela fastighetsbeståndet ska vara certifierat, säger Per-Gunnar Persson, vd på Platzer.

Den ena fastigheten, Gårda 18:23 även kallad Drivhuset, ligger på Vädursgatan 6 och uppfördes 1989. Den har nyligen genomgått en omfattande totalrenovering och är fullt uthyrd. Fastigheten omfattar totalt 13 700 kvm lokaler och består av moderna kontor med flexibla och öppna planlösningar.

Miljard till projekt

Den andra fastigheten är Gårda 18:24 med adressen Gårdatorget 1-2. Den byggdes 1991, omfattar totalt 8 700 kvadratmeter samt består huvudsakligen av kontor och har en vakans om 25 procent.

Miljarden som Vasakronan nu plockar in efter storaffären kommer bland annat att gå till bolaget fortsatta fastighetsutveckling. Bland annat just i Göteborg.

– Göteborg står inför stora förändringar. Som största kommersiella fastighetsägare i staden och stor projektutvecklare är Vasakronan starkt engagerad i utvecklingen. I Centralenområdet, invid den nya Hisingsbron, uppför vi just nu Platinan och vi har en omfattande mängd byggrätter i samma område. Försäljningarna i Gårda ger utrymme för ökat fokus på projekt, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

Av Jesper Lögdahl

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se