Platzer köper & säljer i Göteborg

Platzer köper & säljer i Göteborg

 

4 december 2015

Platzer har idag genomfört två fastighetstransaktioner i Mölndal  Norra Högsbo

Försäljning

Platzer säljer fastigheten Gasklockan 2 i Åbro, Mölndal. Försäljningen sker genom bolagsförsäljning med ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 67 mkr. Frånträde sker 2015-12-02. Försäljningen är en del i vår strategi att koncentrera beståndet till utvalda delmarknader.

Förvärv

Platzer förvärvar en obebyggd tomt om 5500 kvm i norra Högsbo. Förvärvet sker genom bolagsförvärv med ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 6 mkr. Tillträde sker 2015-12-02.

Norra Högsbo är ett av Platzers strategiska fokusområden och bolaget äger efter förvärvet 19 fastigheter i området med en markareal om ca 100 000 kvm. Begäran att få påbörja arbete med detaljplan på fastigheterna har lämnats in.

- Förvärvet i norra Högsbo är en del i Platzers strategi att utveckla området till en attraktiv blandstad. Vi har inlett ett arbete med att illustrera hur ett framtida ”Södra Änggården” kan ta form och står redo att påbörja utvecklingen av området så snart detaljplanen är klar, säger Per-Gunnar Persson, VD för Platzer Fastigheter.

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) För ytterligare information kontakta: P-G Persson, VD, tel: 0734-11 12 22 Lennart Ekelund, CFO, tel: 0703-98 47 87