Previous Next

Platzer klar med avtalen för Södra Änggården

Bostäder

12 oktober 2017

I juli tecknade Platzer avtal om merparten av bostadsbyggrätterna som planeras i Södra Änggården. En del av affären utgjordes av avsiktsförklaringar att teckna förvärvsavtal under andra halvåret 2017. Nu har dessa slutliga försäljningsavtal tecknats.

 

Den 7 juli 2017 tecknade Platzer avtal med Bonava, Peab Bostad, Magnus Månsson Fastigheter och Hökerum Bygg om merparten av de bostadsbyggrätter som planeras i området Södra Änggården. Totalt bedöms Platzer erhålla 1,8 mdkr för byggrätterna i området, varav avtal till ett värde av 1,7 mdkr tecknades i juli, av vilka 0,4 mdkr utgjordes av avsiktsförklaringar att teckna förvärvsavtal under andra halvåret 2017.

Platzer har nu tecknat slutliga försäljningsavtal avseende de 0,4 mdkr som anges ovan, i enlighet med de avsiktsförklaringar som träffades den 7 juli.

Samtliga avtal är villkorade av att detaljplanen vinner laga kraft, vilket beräknas ske under första halvåret 2018.

Det aktuella området ligger i Högsbo, vid Pågens brödfabrik, med rejäl potential för utveckling. Läget är attraktivt mitt emellan centrum och havet. Sammanlagt planeras cirka 2000 lägenheter. 600 av dessa lägenheter ingår i Göteborgs Stads satsning BoStad2021, vilka ska vara färdigställda i december 2021.

Platzer är största fastighetsägare i området och kommer även under byggskedet att vara kvar och samordna utvecklingen av Södra Änggården tillsammans med de aktörer man tecknat avtal med. I området kommer även finnas kommersiella fastigheter som Platzer kan utveckla som skola och förskola.

Platzer har tagit initiativ till och tecknat ett samarbetsavtal med bostadsutvecklarna som dels säkerställer ett långsiktigt engagemang i området och dels säkerställer att området utvecklas enligt den vision och den handbok som är framtagen.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se