Platzer hyr ut 7 300 kvm till Försäkringskassan och bygger nytt i Göteborg
Fastigheterna Gårda 3:12 och Gårda 3:14. Bild: Platzer.

Platzer hyr ut 7 300 kvm till Försäkringskassan och bygger nytt i Göteborg

Stadsutveckling

15 oktober 2013

Platzer har tecknat ett sexårigt hyresavtal med Försäkringskassan i Gårda i Göteborg. Uthyrningen innebär även att Platzer startar projektutvecklingen av ny fastighet i området.

Platzer har tecknat ett sexårigt hyresavtal med Försäkringskassan i fastigheterna Gårda 3:12 och Gårda 3:14 i området Gårda i Göteborg. Uthyrningen innebär att Platzer startar projektutvecklingen av fastigheten Gårda 3:14.

Totalt omfattar de båda fastigheterna knappt 12 000 kvm uthyrningsbar yta som innehåller både kontor och butikslokaler och arbete pågår nu med att hyra ut resten av de lediga ytorna.

”Vi har arbetat intensivt med att få till en större förhyrning för att dra igång vårt nybyggnadsprojekt i Gårda Norra och med att hitta en hyresgäst till fastigheten Gårda 3:12. Det är med stor tillfredställelse jag kan konstatera att vi nu löser båda delarna genom avtalet med Försäkringskassan. Projektutvecklingen av Gårda Norra är en viktig startpunkt för nybyggnationen av kommersiella fastigheter i området och vi ser fram emot att fortsätta att utveckla Gårda Norra till ett attraktivt kontorsområde i centrala Göteborg”, säger Per-Gunnar Persson, VD i Platzer Fastigheter. 

För mer information om Göteborgs stadsutveckling, se konferens: Göteborg: fastighetsutveckling för 65 Miljarder.

”Vi tycker att detta är en bra lösning när det gäller lokalsituationen för 500 av våra anställda i Göteborg och ser fram emot flytten till Gårda”, säger Gunnar Pettersson, fastighetschef på Försäkringskassan.

Faktaruta

Försäkringskassan tillträder lokalerna under hösten 2015. JLL har varit rådgivande i affären

World in Property

Källa:

Pressmeddelande Platzer,

För övrig information, kontakta:

P-G Persson, VD Platzer Fastigheter, Tel: 031-63 12 16