Platzer förvärvar sin första fastighet på Lindholmen
PG Persson - VD Platzer

Platzer förvärvar sin första fastighet på Lindholmen

 

22 juni 2016

Platzer har träffat avtal om att förvärva fastigheten Lindholmen 30:2. Fastigheten, som omfattar ca 9 700 kvm, har i affären åsatts ett fastighetsvärde om cirka 373 mkr och tillträds preliminärt 30 juni.

Största hyresgäst är bolag inom Sigmakoncernen som förhyr drygt 50 % av ytan. Bland övriga hyresgäster märks bland annat ÅF och Swedbank och fastigheten är i stort sett fullt uthyrt.

Platzer har sedan en tid haft som målsättning att förvärva fastigheter i expansiva Lindholmen Science Park, som är en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom Transport, ICT och Media. Lindholmen är ett av Göteborgs mest kunskapsintensiva och expansiva områden. Idag arbetar, studerar, forskar eller bor över 21 000 personer i området. Målet är att den siffran ska vara 30 000 personer senast år 2020. I närområdet pågår flera projekteringar och byggnationer, såsom Husvärdens Brygghuset, Skanskas Piren2 samt planeringen av det kommande området Karlastaden med Karlatornet.

- ”Lindholmen är ett högintressant område för oss på Platzer Fastigheter, med sin spännande mix av högteknologiska tjänsteföretag och stora forsknings- och utvecklingsprojekt”, säger Per-Gunnar Persson, VD för Platzer Fastigheter. ”Förvärvet av vår första fastighet i Lindholmen Science Park är en del av vår strategi att vara närvarande i Göteborgs mest expansiva områden.”

Huset är modernt utformat och anpassat till dagens verksamheter. Det är dessutom strategiskt placerat intill hållplatsen för färjelinjen Älvsnabben samt det som anses vara huvudentrén till Lindholmen Science Park.

Tack för att du läste artikeln, vi vill göra dig uppmärksam på en kommande konferens vi har. Uppsalas fastighetsutveckling, se konferens: Uppsala 2050: Nu bygger vi framtidens Uppsala .

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) För ytterligare information kontakta: P-G Persson, VD, tel: 0734-11 12 22