Platzer förvärvar för 143,5 miljoner i Göteborg
Platzer har tidigare äver investerat i andra fastigheter i centrala Göteborg, på bild, Lilla Bommen.

Platzer förvärvar för 143,5 miljoner i Göteborg

Stadsutveckling

9 januari 2013

Platzer har förvärvat fastigheten Gullbergsvass 5:11 på Kämpegatan 7 i Göteborg av Stena Fastigheter för en köpeskilling om 143,5 miljoner kronor.

Fastigheten som är sammanbyggd med Platzers befintliga fastighet Gullbergsvass 5:10 har en uthyrningsbar yta på 6 455 kvm kontor och därutöver ingår drygt 45 garageplatser i fastighetens garage.

"Fastighetens läge och koppling till vår egen grannfastighet passar perfekt in i Platzers fastighetsportfölj. Genom att äga båda fastigheterna ser vi möjligheter till synergier genom fastighetsutveckling. I kvarteret runt fastigheten pågår andra utvecklingsprojekt och vi ser fram emot att medverka till att stärka områdets attraktionskraft ytterligare, säger Per-Gunnar Persson, VD i Platzer Fastigheter i pressmeddelandet.

För bättre kunskap om utvecklingen på Nordens fastighetsmarknad, se COPSUM fastighets-konferens i Köpenhamn den 29-30 Maj 2013.

World in Property

Källa:

Pressmeddelande Stena Fastigheter, Platzer Fastigheter

För övrig information, kontakta:

Christel Armstrong Darvik, Koncernchef, Stena Fastigheter,Tel: 075-241 50 15, Email: christel.armstrongdarvik@stena.com

P-G Persson, VD Platzer, Tel: 031-63 12 16