Previous Next

Platzer ett steg närmare i sitt stora stadsomvandlingsprojekt vid Högsbo

 

23 mars 2016

Igår tog Byggnadsnämnden beslut att lämna ett positivt planbesked och uppdrag för detaljplan för stadsutveckling för blandad bebyggelse vid Olof Asklunds gata inom stadsdelen Högsbo i Göteborg.

Igår tog Byggnadsnämnden beslut att lämna ett positivt planbesked och uppdrag för detaljplan för stadsutveckling för blandad bebyggelse vid Olof Asklunds gata inom stadsdelen Högsbo i Göteborg. Byggnadsnämnden meddelade samtidigt att detaljplanen ingår i produktionsplanen för 2016 som del av jubileumssatsningen *.

- "Vi vill omvandla våra befintliga industrifastigheter i Högsbo till en levande stadsdel med bostäder, verksamheter och småskalig handel”, sägerPer-Gunnar Persson, VD, Platzer Fastigheter. ” Projektet, som i första etappen omfattar cirka 120 000 kvm BTA** och över 600 bostäder är stort nog att ge underlag för kollektivtrafik, handel och service och kunna utgöra en god urban social miljö. På sikt finns potential på Platzers fastigheter att i området utveckla ytterligare cirka 140 000 kvm BTA och 900 bostäder. ”

Området ligger i nordöstra Högsbo i anslutning till och norr om Marconimotet. Planen utgör en första etapp på en större omvandling av Platzers bestånd av industrifastigheter i Högsbo.

- ”Detta är en efterlängtad utveckling för oss på Platzer och vi ser fram emot kommande arbete med detaljplanen”, säger Charlotte Adlerton Gadd , marknadsområdeschef för Platzer Fastigheter. ” Området har en helt unik karaktär med sin närhet till både naturen i Änggårdsbergen och stadslivet i Linnéstaden. Vår vision är att skapa ”Södra Änggården”; ett levande område med ett högt serviceutbud, närhet till både natur och citypuls och med delar av industrihistorien bevarad. ”

* När Göteborg fyller 400 år 2021 ska 7 000 nya bostäder utöver det ordinarie bostadsbyggandet (ca 2 000 bostäder per år) stå färdiga. Satsningen kallas jubileumssatsningen.

** BTA är en förkortning av bruttoarea, dvs summan av alla våningsplans area, begränsat av de omslutande byggnadsdelarnas utsida.

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

För ytterligare information kontakta: P-G Persson, VD, Platzer Fastigheter, tel 0734-111222