Platzer blir ensam ägare till Kineum
Bild: Platzer

Platzer blir ensam ägare till Kineum

Transaktion

21 december 2022

Kineum är en 27 våningar hög destination i Gårda i Göteborg. Projektet har genomförts av NCC och Platzer. Då projektet nu är färdigställt förvärvar Platzer NCC:s andel och blir därmed den långsiktiga ägaren av fastigheten.

Kineum är en 27 våningar hög destination i Gårda i Göteborg som stod färdig i november. Projektet har genomförts av NCC och Platzer i ett gemensamt bolag som ägts till hälften vardera. Då projektet nu är färdigställt förvärvar Platzer, i enlighet med den överenskommelse som tecknades vid projektstarten, NCC:s andel och blir därmed den långsiktiga ägaren av fastigheten.

Kineum är ett nytt slags kontorshus med ett integrerat destinationshotell. Kontorshyresgäster är bland andra ESS Group, Lowell, Wint Group och NCC. I samband med att projektet avslutats frigörs fler tillgängliga ytor för möjlig uthyrning. Uthyrningsgraden i hela fastigheten är 90 %.

- Vi är mycket glada över att kunna bidra till utvecklingen av stadsdelen Gårda och staden Göteborg. Samarbetet med NCC har varit givande och utvecklande och vi är idag väldigt stolta över slutprodukten, som redan idag är ett profilhus i vår nya stadssiluett. Nu tar vi över fastigheten som långsiktig ägare och förvaltare av Kineum, säger Per-Gunnar Persson, vd på Platzer.

- Vi är väldigt glada över ett gott samarbete med Platzer och stolta över Kineum som resultat. Vi har jobbat med att skapa ett House in motion – vilket jag verkligen känner att vi lyckats med – platsen präglas idag av rörelse, möten, samverkan och mångfald, säger Johanna Hult Rentsch, avdelningschef på NCC (Property Development)

Kineum omfattar en ny byggnad vid Ullevimotet om 28 000 kvadratmeter fördelat på 27 våningar, som byggs samman med befintlig byggnad om 16 000 kvadratmeter. Projektet byggstartade 2018 och färdigställdes under fjärde kvartalet 2022.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se